Stichting Zorgcentra De Betuwe onder verscherpt toezicht

hygieneDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met ingang van 3 april 2013 verscherpt toezicht ingesteld bij alle vestigingen van Stichting Zorgcentra De Betuwe. Bij Stichting Zorgcentra De Betuwe zijn de hygiëne en de infectiepreventie structureel niet op orde.

De inspectie bezocht in november 2012 de locatie zorgcentrum Beatrix van Zorgcentra De Betuwe in het kader van onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij dit bezoek stelde de inspectie zeer hoge risico’s vast op het gebied van de persoonlijke hygiëne van de medewerkers en cliënten. Daarnaast constateerde de inspectie hoge risico’s in de omgang met en opslag van medicatie en steriele (medische) hulpmiddelen. In maart 2013 bezocht de inspectie de locatie opnieuw om te kijken of de door de inspectie geëiste verbeteringen waren gerealiseerd. Dit bleek niet het geval. Dezelfde dag bezocht de inspectie nog een andere locatie (zorgcentrum Valentino) van Zorgcentra De Betuwe. Ook bij deze locatie bleken hygiëne en infectiepreventie niet op orde.

De inspectie heeft verscherpt toezicht ingesteld voor een periode van vier maanden en volgt de vorderingen nauwlettend, onder andere met onaangekondigde bezoeken. Als Stichting Zorgcentra De Betuwe na vier maanden onvoldoende voortgang heeft geboekt, kan de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen inzetten.

Bron: IGZ