Volksgezondheidsprijs voor Gera Nagelhout

Array

Gera Nagelhout heeft de Nederlandse Volksgezondheidsprijs 2012 gewonnen. De uitreiking vond op 3 april plaats tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid. Nagelhout, onderzoeker bij Stivoro en het Maastricht UMC+, onderzocht het effect van rookverboden op rokers. Volgens de jury heeft zij zich ‘op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt bij de bestudering van een maatschappelijk probleem’.

Proefschrift
Uit de 12 inzendingen voor de Volksgezondheidsprijs 2012 koos de jury snel en unaniem voor het proefschrift van Gera Nagelhout: It has been done elsewhere, it can be done everywhere. Impact of smoke-free legislation on smoking. Nagelhout heeft zich met haar onderzoek bij uitstek op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, namelijk het effect van rookverboden op rokers. Op basis van data uit het International Tobacco Control Policy Evaluation Project voerde ze een internationale vergelijking uit naar beleidsmaatregelen om roken te verbieden in openbare gebouwen, op het werk en in de horeca, en naar het effect van die maatregelen.

Originaliteit
Bijzonder vond de jury Nagelhouts grote aantal publicaties op relatief jonge leeftijd. Bijzonder vond de jury ook de kwaliteit van haar onderzoek. De jury was onder de indruk van de originaliteit en de veelheid van invalshoeken van waaruit het onderwerp is geanalyseerd. Zo onderzocht ze – onder meer – ook de rol van de media, psychosociale factoren, en sociaal-economische verschillen. Hoewel gebruik gemaakt werd van een bestaand databestand, heeft Nagelhout met een veelheid van analysetechnieken laten zien dat ze een veelbelovende jonge onderzoekster is.

Waarschuwing
Na de prijsuitreiking op het Nederlands Congres Volksgezondheid presenteerde Nagelhout de resultaten uit haar proefschrift en ging ze in op de actuele situatie rondom de rookvrije horeca in Nederland. Ze waarschuwde in haar presentatie dat het opheffen van de uitzondering op de rookvrije horeca voor kleine cafés niet voldoende is. De overheid moet óók de rookruimtes verbieden en met een publiekscampagne uitleggen dat een rookverbod nodig is om niet-rokers te beschermen tegen de gezondheidsschade van meeroken.|

Jury en criteria

De jury, bestaande uit prof. dr. Marianne Donker (voorzitter), prof. dr. F. Sturmans, mw.prof.dr. J. Schuit en prof. dr. S.A. Reijneveld heeft dit jaar twaalf inzendingen beoordeeld. Het moest gaan om een jonge onderzoeker, aan het begin van zijn of haar carrière, die een proefschrift of een aantal daarmee vergelijkbare artikelen heeft geschreven. De jury heeft net als ieder jaar de volgende criteria gehanteerd: wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit, impact – dat wil zeggen de bijdrage aan de Nederlandse volksgezondheid of gezondheidszorg, toegankelijkheid en presentatie.

De Volksgezondheidsprijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 1500,-, dat besteed kan worden aan een (internationaal) wetenschappelijk symposium, cursussen of werkbezoek en wordt uitgegeven door de Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap.

Gera Nagelhout

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen