Verscherpt toezicht op Stichting Zout verlengd

IGZ_824x675De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Zout in Katwijk verlengd. Begin dit jaar gaf de stichting aan de zorgverlening te beeindigen. Er is echter nog niet aan alle voorwaarden voldaan.

Het verscherpt toezicht werd ingesteld na een onderzoek van de inspectie. De inspectie constateerde in januari 2013 tijdens een inspectiebezoek in het kader van het toezicht op nieuwe toetreders in de GGZ, dat de AWBZ-begeleiding en de dagbesteding die Stichting Zout bood te vrijblijvend en ongestructureerd waren. De bestuurder besloot vervolgens om de zorgverlening te beeindigen.

De inspectie concludeerde in april 2013 dat de instelling onvoldoende waarborgen bood voor een verantwoorde overdracht. Dit was voor de inspectie reden om verscherpt toezicht in te stellen. Het verscherpt toezicht kon worden opgeheven als Stichting Zout, naar het oordeel van de inspectie, patienten op een verantwoorde wijze had overgedragen aan een andere zorgverlener en er daardoor geen andere risico’s meer waren voor de clienten.

De inspectie constateerde afgelopen maanden, onder andere middels een onaangekondigd bezoek, dat Stichting Zout noodzakelijke stappen heeft genomen om de zorgverlening te beeindigen. De inspectie constateerde eveneens nog altijd intransparantie in de opstelling van de Stichting, onder andere over de exacte datum van overdracht van clienten. Bovendien was de organisatie nog niet volledig ontmanteld. Dat is voor de inspectie aanleiding om het verscherpt toezicht te verlengen, totdat ontmanteling van Stichting Zout is gerealiseerd.
Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen