Geen verhoogd veiligheidsrisico op pancreasaandoeningen bij het gebruik van een GLP-1 agonist of een DPP-4 remmer

0
376

Uitkomst EMA onderzoek: Geen verhoogd veiligheidsrisico op pancreasaandoeningen  bij  het gebruik van een GLP-1 agonist of een DPP-4 remmer op basis van huidig beschikbare data.
Boehringer Ingelheim en Eli Lilly zijn tevreden met de uitkomsten van het door de European Medicine Agency (EMA) recent gepubliceerde onderzoek naar de veiligheid van diabetestherapieën die gebaseerd zijn op de werking van GLP-1 (GLP-1 analogen en DPP-4 remmers).

EMA’s onderzoekscommissie, de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), heeft alle beschikbare, klinische en non-klinische data onderzocht van de GLP-1 analogen en DPP-4 remmers naar een mogelijk verhoogde kans op het ontwikkelen van pancreatitis/pancreascarcinoom. In het persbericht waarin de uitkomsten van dit onderzoek worden gepubliceerd, verwoordt de EMA de uitkomsten als volgt: “The Committee (CHMP) concluded that presently available data do not confirm recent concerns over an increased risk of pancreatic adverse events with these medicines.”1
alvleesklierBoehringer Ingelheim en Eli Lilly hebben  het EMA onderzoek ondersteund. “Het is belangrijk dat de geruchten van een mogelijk verhoogde kans op pancreas gerelateerde aandoeningen door de EMA zijn ontzenuwd. Mensen met diabetes en hun behandelaars moeten kunnen vertrouwen op een passende behandeling, waarbij werking en bijwerkingen in een juiste balans zijn”, aldus Raoul Gan, arts en Head Medical Affairs van Boehringer Ingelheim, producent van de DPP-4 remmer linagliptine.
 

Over linagliptine

Linagliptine 5mg, merknaam Trajenta®, wordt vanaf 1 april 2012 volledig vergoed in Nederland als UR-geneesmiddel voor gebruik in combinatie met metformine of een combinatie van metformine en sulfonylureum, en als monotherapie ter verbetering van de bloedsuikercontrole bij volwassenen met diabetes type 2, die onvoldoende zijn gereguleerd met uitsluitend dieet en lichaamsbeweging en geen metformine kunnen verdragen of waarvoor metformine is gecontra-indiceerd ten gevolge van nierinsufficiëntie. Het is bovendien geregistreerd in combinatie met insuline met of zonder metformine wanneer deze therapie alleen, met dieet en lichaamsbeweging, geen adequate verbetering van de bloedglucoseregulatie geeft. Linagliptine behoort tot de klasse geneesmiddelen die dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-remmers worden genoemd. Linagliptine is in 1 doseringssterkte (5 mg) voor eenmaal daagse toepassing beschikbaar. Linagliptine verlaagt op glucoseafhankelijke wijze het bloedsuikergehalte door verhoging van de hoeveelheid incretine (GLP-1). Linagliptine is de enige eenmaal dagelijkse diabetesbehandeling voor volwassenen waarvan de dosering niet behoeft te worden aangepast, ongeacht de nierfunctie of leverfunctie. Daarnaast is linagliptine als combinatiepreparaat met metformine onder de merknaam Jentadueto® in twee sterktes vergoed beschikbaar.2,3

 

Over diabetes

Nederland telt ongeveer 1 miljoen mensen met diabetes. Daarnaast wordt gesproken over nog eens ruim 200.000 mensen die nog niet gediagnosticeerd zijn. De ziekte neemt zelfs epidemische vormen aan met een verwachte groei tot 2025 met ruim 30%. Deze forse groei van het aantal diabetespatiënten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat steeds meer mensen kampen met overgewicht. Zwaarlijvigheid en te weinig lichaamsbeweging zijn de grootste risico’s om diabetes type 2 te ontwikkelen. Er wordt nu al gezegd dat diabetes volksziekte nummer één is.4,5,6,7,8

Over Boehringer Ingelheim en Eli Lilly

Sinds januari 2011 werken Boehringer Ingelheim en Eli Lilly wereldwijd samen op het gebied van diabetes mellitus. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is gericht op de ontwikkeling van vier potentiële geneesmiddelen die zij gezamenlijk in de pijplijn hebben en welke behoren tot de belangrijkste geneesmiddelenklassen ter behandeling van diabetes. Deze samenwerking bundelt de krachten deze twee farmaceutische bedrijven met als doel om, ook in de toekomst, innovatieve geneesmiddelen voor diabetes patiënten beschikbaar te stellen. Meer informatie over dit samenwerkingsverband is te vinden op www.boehringer-ingelheim.com of www.lilly.com.

 

Referenties:

 

  1. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/news_detail_001856.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

  2. Tradjenta® (linagliptin) tablets. Highlights of Prescribing Information. Initial US Approval: 2011.

  3. EMA. Trajenta® (linagliptin) tablets. EMA Summary of Product Characteristics. 2011.

  4. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 5th Edition: The Global Burden (2012 Update – 5th Edition).

  5. Health Organization. Fact Sheet No. 312 What is Diabetes?  2009  [cited 2013 January 2013]; Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/index.html#

  6. International Diabetes Federation. What is Diabetes?  IDF Diabetes Atlas. 2011; (5th Edition)

  7. http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Meer_dan_800_000_mensen_met_diabetes_in_Nederland_toename_fors

  8. http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/endocriene-voedings-en-stofwisselingsziekten-en-immuniteitsstoornissen/diabetes-mellitus/