Enzalutamide voor castratieresistente prostaatkanker geintroduceerd in Nederland

0
333

#ECC2013 Enzalutamide, een orale androgeenreceptor signaleringsremmer voor de een maal daagse behandeling van volwassen mannen met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker, bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met docetaxel1 is vandaag geïntroduceerd in Nederland.1 Het betreft hiermee een groep patiënten waarbij de prostaatkanker uitgezaaid (gemetastaseerd) is en bij wie die kanker ongevoelig is geworden voor (chemische) castratie.

Werking enzalutamide
Enzalutamide blokkeert meerdere stappen in de signaleringsroute van de androgeenreceptor (AR). Daarvan is aangetoond dat het de groei van kankercellen vermindert en tot het afsterven (apoptose) van kankercellen leidt.5

prostaatkanker videoIn de fase III AFFIRM-studie bleek enzalutamide een statistisch significante verbetering (p<0,0001) van de algehele overleving te geven in vergelijking met placebo, met een mediane overleving van 18,4 maanden in de enzalutamidegroep versus 13,6 maanden in de placebogroep, een winst van 4,8 maanden [hazardratio (HR) = 0,631]. Dit statistisch significante voordeel kwam ook naar voren bij alle secundaire eindpunten. Tevens toonde de studie aan dat enzalutamide in het algemeen goed werd verdragen door de patiënten.6

Bron: Medivation & Astellas

Referenties

1.     1Btekst XtandiTM 40 mg, 21 juni 2013

2.     Nationaal Kompas Volksgezondheid. Prostaatkanker samengevat. Available at:

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/kanker/prostaatkanker/prostaatkanker-samengevat/ (Last accessed October 2013)

3.     Integraal Kankercentrum Nederland. Cijfers en grafieken over prostaatkanker. Available at:

https://www.kanker.nl/bibliotheek/prostaatkanker/wat-is/cijfers-en-grafieken-over-prostaatkanker (Last accessed October 2013)

4.     Prostaatkankerstichting.nl. Over prostaatkanker. In het kort. Aavilable at: http://www.prostaatkankerstichting.nl/over_prostaatkanker/in_het_kort (Last accessed October 2013)

5.     Scher H I, et al. Antitumour activity of MDV3100 in castration-resistant prostate cancer: a phase 1–2 study. The Lancet 2010;375(9724):1437-46

6.     Scher H I, et al. MDV3100, an Androgen Receptor Signaling Inhibitor (ARSI), Improves Overall Survival in Patients With Prostate Cancer Post Docetaxel; Results From the Phase 3 Affirm Study. Presented at ASCO-GU, 02 February 2012