Onderzoek naar communicatie over nieuw ontdekte risico’s van geneesmiddelen

0
309

De communicatie over ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen verloopt beter wanneer informatie goed gestructureerd is en afkomstig van een onafhankelijke bron. Zorgverleners vertrouwen bijvoorbeeld eerder op het oordeel van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dan op dat van de fabrikant. Daarom is het belangrijk dat risicocommunicatie over bijwerkingen verbeterd wordt. Dat stelt Sigrid Piening in haar promotieonderzoek, waarop zij op afgelopen woensdag 2 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gepromoveerd is.

Risicocommunicatie over ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen verloopt via papieren waarschuwingsbrieven, Direct Healthcare Professional Communications (DHPC’s). Piening ging na hoe succesvol deze DHPC’s zijn. CBG MEBOp basis van landelijke gegevens over verstrekte geneesmiddelen tussen 2000 en 2008 concludeert zij dat voor slechts een derde van de geneesmiddelen waarvoor een DHPC was afgegeven, het gebruik op lange termijn afnam. Wanneer het CBG nog een extra digitale nieuwsbrief verzond, bleek dat het effect van een DHPC te versterken. Zorgverleners waren dan beter op de hoogte van de betreffende bijwerking en ondernamen vaker actie.

Piening stelt dat de huidige communicatiemethoden verbeterd kunnen worden door zorgverleners en beroepsverenigingen te betrekken bij het opstellen van waarschuwingsbrieven, en door deze brieven vervolgens via e-mail en onafhankelijke bronnen te versturen. Ook verdient het volgens haar aanbeveling om beter te monitoren wanneer een DHPC als voldoende effectief kan worden beschouwd. Door een drempel te stellen, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen als deze niet wordt gehaald.

Het onderzoek van Sigrid Piening werd gefinancierd door het CBG en is uitgevoerd door de afdeling Klinische Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Piening is senior onderzoeker en maatschappelijk werker bij Autisme Team Noord Nederland.

Het CBG publiceert alle risico-informatie over geneesmiddelen op haar website en verwijst daarbij altijd naar de oorspronkelijke DHPC van de farmaceutische industrie. Aanvullend biedt het CBG een nieuwsbrief met daarin belangrijke risico-informatie over geneesmiddelen. Abonnees ontvangen per e-mail direct bericht bij risico-waarschuwingen voor bepaalde geneesmiddelen. Artsen en apothekers kunnen zich via de website van het CBG abonneren op de nieuwsbrief.

Bron: CBG-MEB