Korter verblijf op de IC voor gebruikers dabigatran dan voor warfarine-gebruikers

Array

Korter verblijf op de IC voor gebruikers van het antistollingsmiddel dabigatran (Pradaxa®) dan voor warfarine-gebruikers
Bij een post-hoc analyse, gepubliceerd in Circulation, bleek dat na een ernstige bloeding dabigatran-gebruikers in vergelijking met warfarine gebruikers korter op de IC verbleven. De geanalyseerde bloedingen werden behandeld met de bestaande standaardmaatregelen die binnen de klinische praktijk beschikbaar zijn.
Antistollingsmiddelen zijn onmisbaar bij de preventie van gevaarlijke bloedstolsels, die kunnen resulteren in ingrijpende ischemische CVA’s bij patiënten met atriumfibrilleren en in levensbedreigende longembolieën bij patiënten met veneuze trombo-embolie.1,2 Het is echter bekend dat alle vormen van antistollingstherapie gepaard gaan met een verhoogde kans op bloedingen.3 Onderzoek heeft nu laten zien dat de bestaande behandelingsstrategieën van ernstige bloedingen bij gebruik van dabigatran tot een korter verblijf op de IC leiden dan voor warfarine- gebruikers, ondanks de afwezigheid van een specifiek antidotum.4

YST-SpanishTranslation-Medical“Deze studie beantwoordt een belangrijke vraag die voorschrijvend en behandelend artsen bezig houdt: Hoe is het beloop van een ernstige bloeding tijdens dabigatran versus vitamine K antagonisten gebruik? Ondanks het ontbreken van een specifiek antidotum komen patiënten met een ernstige bloeding tijdens dabigatran gebruik er beter vanaf dan de vitamine K antagonist patiënt met onder meer een minder lange IC opname. Hierbij zijn pro-trombotica zoals Co-fact, recombinant VIIa en FFP’s zelden nodig en is het stoppen van dabigatran en toedienen van packed cells vaak afdoende. Deze resultaten zijn van groot belang voor patiënten en artsen,” zegt Nick Bijsterveld, cardioloog Flevoziekenhuis Almere.

Bij de analyse bleek tevens dat de patiënten die tijdens behandeling met dabigatran een ernstige bloeding kregen, doorgaans in de uitgangssituatie een hoger bloedingsrisico hadden dan de patiënten die tijdens warfarinebehandeling een ernstige bloeding kregen: de patiënten uit de dabigatran-groep waren ouder, hadden een slechtere nierfunctie en gebruikten vaker comedicatie in de vorm van acetylsalicylzuur of niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s).4

Voor de gepoolde post-hoc analyse werden gegevens gebruikt uit vijf fase III-studies, waaronder de RE-LY studie, waarbij dabigatran vergeleken werd met warfarine bij gebruik ter preventie van CVA bij non-valvulair atriumfibrilleren. De studies hadden een looptijd van 6 tot 36 maanden en er namen in totaal 27.419 patiënten aan deel. Dit waren de belangrijkste resultaten van de analyse:4

  • het verblijf op de intensive care was voor dabigatran-gebruikers 1 dag korter (gemiddeld 1,6 nachten) dan voor warfarine-gebruikers (gemiddeld 2,7 nachten; p=0,01);
  • het merendeel van de ernstige bloedingen werd hoofdzakelijk behandeld met een bloed – en plasmatransfusie.

Het gunstige baten-risicoprofiel van dabigatran wordt ook onderbouwd door veiligheidsbeoordelingen van geneesmiddelenautoriteiten als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).5,6 In de meest actuele veiligheidsinformatie van de FDA worden de resultaten vermeld van een beoordeling die plaatsvond in het kader van het ‘Mini-Sentinel’-proefproject. Hierbij bleek dat de frequentie van bloedingen bij nieuw gebruik van dabigatran niet hoger is dan bij nieuw gebruik van warfarine. Voor hersenbloedingen en maag- en darmbloedingen samen bleek de incidentie (per 100.000 dagen met een verhoogd risico) voor patiënten die voor het eerst warfarine gebruiken zelfs 1,8 tot 2,6 maal hoger te zijn dan voor patiënten die voor het eerst dabigatran gebruiken.6

Dabigatran is al in diverse landen goedgekeurd voor de preventie van CVA bij atriumfibrilleren en de primaire preventie van VTE na een totale heupvervangende of een totale knievervangende operatie.7 Er is binnen alle goedgekeurde indicaties samen al ruim twee miljoen patiëntjaren aan ervaring opgedaan met dabigatran na het in de handel brengen.8

 

Over dabigatran (dabigatran etexilaat)
Dabigatran is wereldwijd in meer dan 100 landen goedgekeurd.8 Het middel is geregistreerd voor de preventie van beroerte en systemische embolie bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren en als primaire preventie van veneuze trombo-embolische aandoeningen bij patiënten die een electieve totale heup- of knievervangende operatie ondergaan.7

Dabigatran is een directe trombineremmer (DTI),9 was als eerste van een nieuwe generatie directe orale anticoagulantia gericht op een grote medische behoefte aan preventie en behandeling van acute en chronische trombo-embolische aandoeningen, waarin tot dan toe niet werd voorzien.

Met directe trombineremmers worden krachtige antitrombotische effecten bereikt door specifiek de activiteit te blokkeren van (zowel vrij als stolselgebonden) trombine, het centrale enzym in het proces dat verantwoordelijk is voor stolling (trombusvorming). In tegenstelling tot vitamine-K-antagonisten, die wisselend werken via verschillende coagulatiefactoren, biedt dabigatran etexilaat een effectieve, voorspelbare en consistente antistolling met een laag potentieel voor geneesmiddelinteracties, zonder voedselinteracties en zonder dat routinematige stollingstesten of dosisaanpassingen nodig zijn.

 

Referenties

1 Marini C, et al. From a Population-Based Study Contribution of Atrial Fibrillation to Incidence and Outcome of Ischemic Stroke: Results From a Population-Based Study. Stroke. 2005;36:1115-9.
2 Aguilar MI, Hart R. Oral anticoagulants for preventing stroke in patients with non-valvular atrial fibrillation and no previous history of stroke or transient ischemic attacks. Cochrane Database of Syst Rev. 2005;(3):CD001927.
3 Levine MN, et al. Hemorrhagic complications of anticoagulant treatment. Chest. 2001;119(1,Suppl.):108S–21S.
4 Majeed A, et al. Management and outcomes of major bleeding during treatment with dabigatran or warfarin. Circulation. 2013; published online before print September 30 2013, doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.00233
5 European Medicines Agency Press release – 25 May 2012: EMA/337406/2012. European Medicines Agency updates patient and prescriber information for Dabigatran. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/05/news_detail_001518.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1  Last accessed 7 October 2013.
6 FDA Drug Safety Communication: Update on the risk for serious bleeding events with the anticoagulant Dabigatran (dabigatran) – 2 November 2012 http://www.fda.gov/Drugs/drugsafety/ucm326580.htm  Last accessed 7 October 2013.
7 Dabigatran® European Summary of Product Characteristics, 2013.
8 Boehringer Ingelheim data on file.
9 Di Nisio M, et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med. 2005;353:1028-40.

Bron: Boehringer Ingelheim

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen