Verzakkingsoperaties en het gebruik van vaginale mesh (matjes)

0
496

Vaginale verzakking is een veel voorkomend probleem en kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven van vrouwen. Voor een vaginale verzakking zijn meerdere behandelopties mogelijk. Het inbrengen van een vaginale ring (pessarium) kan voor een aantal patiënten een effectieve oplossing zijn. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert is in de meerderheid van de gevallen een verzakkingsoperatie met lichaamseigen materiaal (bekend onder de naam plastieken) doeltreffend. Bij een klein aantal patiënten komt de verzakking na deze operatie terug en kan een vaginaal implantaat (mesh) overwogen worden. Over dit type behandeling is recent onrust ontstaan betreffende de noodzaak en veiligheid. Daarom vindt u op de website van de NVOG informatie over de toepassing en risico’s van deze vaginale mesh (matjes).

f7144d148a196ac52742f85ab372c2f8Een van de documenten die u op onze site kunt vinden, is de Nota ‘Gebruik van kunststof materiaal bij vaginale prolaps chirurgie‘. In deze nota worden eisen en aanbevelingen beschreven voor de toepassing van bekkenbodem matjes bij vaginale verzakking. Deze eisen hebben betrekking op de indicaties voor het gebruik van deze matjes, de instelling waar deze chirurgie wordt geboden, de gynaecologen die deze chirurgie uitvoeren en de verplichte landelijke registratie en controles.
De NVOG werkt momenteel aan de ‘Richtlijn vaginale prolaps (verzakking)’ waarin deze operaties ook nadrukkelijk aan bod komen. In afwachting van de resultaten en rapportage hiervan verwijzen de NVOG en haar Engelse zuster organisatie RCOG naar het onafhankelijk rapport van de York University Health Economics Consortium. Dit rapport heeft onder meer betrekking op veiligheid en complicaties van vaginale meshes bij gebruik voor vaginale verzakking. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Engelse toezichthouder voor de gezondheidszorg (MHRA), vergelijkbaar met onze inspectie (IGZ) die ook informatie op de site beschikbaar heeft.
De samenvattingen in dit rapport komen voort uit internationaal onderzoek gepubliceerd in de afgelopen 10 jaar. De auteurs van het rapport concluderen dat complicaties die samenhangen met het gebruik van meshes bij vaginale verzakking variëren van 2-15%.

Een van de adviezen is dat vrouwen die hulp zoeken voor verzakking alle mogelijke behandelopties met hun gynaecoloog bespreken, inclusief de niet-chirurgische opties.