Berenhospitaal zet knuffels in hun kracht

amc-300x172Het Teddy Bear Hospital in het AMC staat dit jaar in het teken van de participatiesamenleving. Van 5 t/m 8 november worden honderden pluche beesten verwacht, samen met zo’n 1500 mantelzorgers: kleuters van reguliere Amsterdamse basisscholen en het speciaal onderwijs. Getrainde berendokters verlenen hoogwaardige, knuffelbare topzorg e?n bespreken met de pluche patie?nten en hun verzorgers in zogenaamde keukentafelgesprekken wat ze zelf kunnen doen om gezond te worden en te blijven. De dokters werken geheel op vrijwillige basis waardoor ook dit jaar de eigen bijdrage van de deelnemende scholen op nul kan blijven.

Ee?n van de centrale pleinen van het AMC wordt een kleine week lang, van 5 t/m 8 november, ingericht als knuffelziekenhuis. Dit Teddy Bear Hospital beschikt over onder andere een ambulance, operatiekamer, ro?ntgenafdeling, apotheek en gipskamer. Op woensdagmiddag 6 november kunnen alle kinderen uit heel Amsterdam tussen 13.00 uur en 16.00 uur zonder afspraak met een zieke knuffel langskomen.

Basisscholen uit de omgeving worden uitgenodigd om samen met hun kleuterklassen naar het teddyberenhospitaal te komen. Daar vertellen de kinderen zelf aan de berendokter wat er mis is met hun knuffel. Hij of zij stelt vervolgens een diagnose en een behandelplan op. Doel van het project is kleuters op een leuke en speelse manier kennis te laten maken met het ziekenhuis en alles wat daarbij hoort. Op deze manier leren zij dat je niet bang hoeft te zijn voor ‘witte jassen’ en ziek zijn. Ook de berendokters – studenten geneeskunde – profiteren, want in het berenziekenhuis kunnen zij op een speelse wijze ervaring opdoen in de omgang met jonge kinderen, een belangrijk onderdeel van de opleiding tot arts.

Op deze negende editie komen er op het Teddy Bear Hospital leerlingen van vijf speciale Amsterdamse basisscholen. Hieronder zijn slechtziende en slechthorende kinderen, maar ook kinderen met een psychiatrische- en/of gedragsstoornis en met een verstandelijke beperking

Het Teddy Bear Hospital is een initiatief van de International Federation of Medical Students’ Associations – The Netherlands: IFMSA-NL. Dit is deel van een internationaal netwerk van studentenverenigingen dat zich uitspreidt over meer dan honderd landen. De organisatie zet zich onder andere in voor medisch onderwijs, seksuele gezondheid, mensenrechten en public health.