Kwantitatief onderzoek onder 3.064 basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8

cijfers• Deelname door basisscholen uit heel Nederland
• Online datacollectie van 27 september tot en met 21 oktober 2013
• Gelijke verdeling jongens en meisjes: 50%/50%

15% van de kinderen ontbijt niet of niet altijd. Zij volgen daarbij vaak het voorbeeld van hun ouders. Toch geeft het merendeel de ouders een dikke voldoende voor hun ontbijtgedrag. Bijna driekwart van de kinderen beslist zelf wat ze ontbijten en op vrijwel alle ontbijttafels staat brood. Zes op de 10 kinderen ontbijten 5 tot 15 minuten, bijna een kwart ontbijt in minder dan 5 minuten. Tijdens het ontbijt is kletsen de favoriete bezigheid van kinderen e?n ouders. TV kijken neemt voor kinderen de tweede plaats in. Voor ouders is dat de krant lezen.
• Goed voorbeeld doet goed volgen
Kinderen kijken vooral goed ontbijtgedrag af van hun ouders: ontbijten de ouders dagelijks, dan doen hun kinderen dat ook vrijwel altijd (95%). Ontbijten de ouders niet of niet altijd, dan volgt bijna de helft van de kinderen (48%) dat slechte voorbeeld. Kinderen geven zichzelf en hun ouders hoge rapportcijfers voor hun ontbijtgedrag: gemiddeld 8,4 en 8,5.

• Kinderen beslissen zelf wat ze ontbijten
Bijna driekwart van de kinderen (74%) beslist zelf wat er ontbeten wordt. In Noord- Brabant is dit zelfs 85%. Bij 1 op de 5 kinderen (20%) bepaalt de moeder wat de kinderen eten. Bij 4% ligt die beslissing bij de vader.

• De meeste kinderen en ouders ontbijten met brood
Als kinderen en ouders ontbijten, doen ze dat vrijwel allemaal met brood (bijna 93%). De meeste kinderen en ouders eten dan precies 2 sneetjes. Ruim een kwart van de kinderen eet maar 1 sneetje. Vaders eten het meest vaak een boterham meer: 24% eet 3 sneetjes en 20% eet er 4.

• Kinderen nemen weinig tijd voor hun ontbijt
Ongeveer 6 op de 10 kinderen (62%) besteden tussen de 5 en 15 minuten aan het ontbijt. Bijna een kwart (23%) neemt hiervoor minder dan 5 minuten tijd. Dit zijn vaker jongens (27%) dan meisjes (18%).

• Kinderen en ouders kletsen vooral bij hun ontbijt
Kletsen is voor de meeste kinderen e?n ouders de favoriete bezigheid bij het ontbijt. Meisjes kletsen wat vaker dan jongens (60% versus 46%), moeders wat vaker dan vaders (57% versus 43%). Bij kinderen komt TV-kijken op de 2e plaats: voor jongens vaker dan meisjes (41% versus 35%). Voor ouders is de krant lezen de tweede favoriete ontbijtbezigheid.