Minder bruin vet bij Hindoestaanse afkomst

0
266

Mensen van Hindoestaanse afkomst hebben minder van het gunstige bruine vetweefsel dan mensen van Europese origine. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in The Lancet Diabetes & Endocrinology. De verminderde aanwezigheid van bruin vet kan verklaren waarom mensen met een Hindoestaanse een sterk verhoogde kans hebben op overgewicht en diabetes type 2. De bevindingen bieden wellicht aanknopingspunten voor nieuwe therapieën.

De onderzoekers bestudeerden 24 jonge, slanke mannen, van wie de helft van Hindoestaanse afkomst en de andere helft van Europese afkomst was. bruiDe deelnemers aan het onderzoek ondergingen PET-CT scans, waarmee de hoeveelheid bruin vet gevisualiseerd kan worden door opname van gelabeld suiker. Voor de scans werd  hun lichaam gekoeld met koude matten, gevuld met water zodat bruin vet maximaal actief werd. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Diabetesfonds en is mede mogelijk gemaakt door een persoonsgebonden beurs van de Hartstichting aan Prof. Rensen.

Sneller rillen
Uit de PET-CT scans bleek dat deelnemers van Hindoestaanse afkomst 34 procent minder bruin vetweefsel bezaten dan degenen van Europese afkomst. Ook bleek hun bruine vetweefsel nauwelijks extra warmte te gaan produceren in reactie op de kou, terwijl de warmteproductie bij deelnemers van Europese afkomst wél toenam. Deelnemers van Hindoestaanse afkomst begonnen tijdens het afkoelen ook eerder, bij een temperatuur die twee graden hoger lag, te rillen. Door te rillen produceren de spieren extra warmte. Ten slotte was het rustenergieverbruik, waaraan bruin vet tevens bijdraagt, van deelnemers van Hindoestaanse afkomst 32 procent lager dan bij deelnemers van Europese afkomst.

Beschermend vet
Waar witte vetcellen voornamelijk dienen voor de opslag van vet, kunnen bruine vetcellen rechtstreeks vetzuren en glucose omzetten in warmte. De hoeveelheid bruin vet is het grootst vlak na de geboorte. Dankzij dit bruine vet kan een baby zijn lichaam op temperatuur houden. Maar ook op volwassen leeftijd resteert een hoeveelheid bruin vetweefsel, vooral rond de grote bloedvaten in het bovenlichaam.

Energieverbruik
Er zijn aanwijzingen dat dit bruine vetweefsel tot 20 procent van de ruststofwisseling bepaalt. Door het extra energieverbruik beschermt bruin vet tegen obesitas. Bovendien neemt het weefsel schadelijke vetzuren – triglyceriden – op uit het bloed, om die vervolgens te verbranden. Dat is gunstig voor hart en bloedvaten.

Vaker diabetes
Mensen van Hindoestaanse afkomst – in Nederland vooral Surinamers van Indiase afkomst– hebben een sterk verhoogde kans op overgewicht, diabetes type 2 en daarmee hart- en vaatziekten.  Zo bleek uit eerder onderzoek dat van de 60-jarige Hindoestanen uit Den Haag maar liefst 40 procent aan diabetes type 2 lijdt. Wellicht is hun verlaging in hoeveelheid bruin vet betrokken bij deze hoge risico’s. Waaróm mensen van Hindoestaanse afkomst minder bruin vet hebben, is nog onbekend. Mogelijk heeft een verminderde hoeveelheid bruin vet  ooit overlevingsvoordeel geboden in Zuid-Azië, bijvoorbeeld doordat triglyceriden in het bloed bescherming kunnen bieden tegen bacteriële infecties. Dit voordeel kan bij de aanwezigheid van veel schadelijke bacteriën opgewogen hebben tegen de hogere sterfte aan hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Therapieën
De Leidse onderzoekers willen zich nu gaan richten op ouderen van Hindoestaanse afkomst met metabole problemen, zoals obesitas en diabetes type 2. “We gaan kijken of bepaalde medicijnen tegen diabetes, waarvan wij hebben aangetoond dat ze óók invloed kunnen hebben op de activatie van bruin vet, bij hen effectiever zijn dan bij mensen van Europese afkomst”, vertelt onderzoeker Mariëtte Boon. Prof. Patrick Rensen voegt toe: “De kennis die we bij deze groep vergaren over de relatie tussen bruin vet en diabetes type 2, zal zeker ook bruikbaar zijn voor de algemene bevolking.”

Het volledige artikel is kunt u lezen in de The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Bron: LUMC