Nieuw hoorimplantaat moet kwaliteit van leven en cosmetisch resultaat vergroten

Onderzoek naar hoorimplantaat dat vergroeit met huid en bot
Een nieuw type hoorimplantaat moet een oplossing bieden voor patiënten die eenzijdig doof zijn of geen hoorapparaat verdragen. Het Cochlear™ Baha® implantaat met DermaLock™ technologie wordt in de huid en het bot aangebracht en vergroeit hier vervolgens mee, iets dat onderzoekers nu voor het eerst is gelukt. Dat zou ontstekingen en afweerreacties moeten voorkomen en een beter cosmetisch resultaat geven. Momenteel doen achttien patiënten van Maastricht UMC+ mee aan een studie om de effecten van het nieuwe implantaat te onderzoeken. Ook in het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Deventer Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kunnen patiënten deelnemen aan het onderzoek.

Bone Anchored Hearing AidHet Baha (Bone Anchored Hearing Aid) systeem  bestaat uit een geluidsprocessor en hoorimplantaat dat, in tegenstelling tot een hoortoestel, achter het oor in de huid en het bot wordt aangebracht. Het zet geluid om in trillingen die het binnenoor net zo goed kan verwerken als normaal geluid. Het is geschikt voor mensen die eenzijdig doof zijn, geen hoorapparaat kunnen verdragen of middenoorproblemen hebben en, ondanks ooroperaties, onvoldoende horen. Een nieuwe variant, de Baha met DermaLock technologie, moet ervoor zorgen dat de kans op ontstekings- en afweerreacties geminimaliseerd wordt. Daarnaast wordt onder leiding van het Maastricht UMC+ onderzoek gedaan naar de effecten van het implantaat op onder andere pijn, ongevoeligheid, kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven.

Effecten
Het Baha implantaat wordt via een operatie achter het oor ingebracht. Waar deze ingreep voorheen erg omslachtig en tijdrovend was, kost het de KNO-specialist tegenwoordig nog maar een kwartier. Soms zelfs onder lokale verdoving. In tegenstelling tot de vorige generatie implantaten moet de toegevoegde DermaLock technologie vervolgens het implantaat met de huid laten verbinden. Zodoende krijgt de patiënt geen last van haarverlies en de vorming van littekenweefsel. “Dit was regelmatig een reden voor patiënten om het implantaat af te wijzen,” zegt KNO-arts prof. dr. Robert Stokroos die het onderzoek leidt. “We denken dat het nieuwe Baha implantaat dit kan verbeteren en een natuurlijker resultaat oplevert.”

Onderzoek
Patiënten die in aanmerking komen voor een Baha hoorimplantaat kunnen over het algemeen deelnemen aan het onderzoeksprogramma. Om de Baha implantaten onderling te vergelijken, krijgt de helft van de onderzoeksgroep via loting het nieuwe model. Beide typen implantaten worden volledig vergoed door de zorgverzekering als er aan de indicatiecriteria wordt voldaan. Het onderzoek vindt naast het Maastricht UMC+ plaats in het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Deventer Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Patiënten die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het Baha onderzoek bij één van deze ziekenhuizen kunnen contact opnemen met  Maastricht UMC+ onderzoeker Marc van Hoof op telefoonnummer 043-3872886 of via [email protected].

Bron: Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen