Verscherpt toezicht Medsen OOG-apotheek opgeheven

toezichtDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op de Medsen OOG-apotheek te Rotterdam opgeheven. Tijdens het laatste bezoek op 10 december 2013 constateerde de inspectie dat de apotheek voldoet aan de door de inspectie gestelde voorwaarden. De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de naleving van de voorwaarden in de toekomst waardoor verscherpt toezicht niet langer nodig is.

Tijdens verschillende bezoeken heeft de IGZ vastgesteld dat de maatregelen die de OOG-apotheek genomen heeft, hebben geleid tot verbetering van de patiëntveiligheid. De inspectie heeft voldoende vertrouwen in de nieuwe apotheker en heeft daarom het verscherpt toezicht opgeheven. Wel blijft de IGZ de ontwikkelingen bij de OOG-apotheek in Rotterdam volgen. Binnen drie maanden brengt de IGZ een bezoek om te kijken of de stijgende lijn van verbeteringen wordt vastgehouden.

Op 4 juli 2013 stelde de IGZ de apotheek onder verscherpt toezicht omdat die de, eerder door de inspectie gevraagde, verbeteringen onvoldoende had doorgevoerd waardoor er toen nog steeds risico’s voor de patiëntveiligheid waren. Uit onaangekondigde bezoeken op 25 juli 2013, 17 oktober 2013 en 10 december 2013 bleek dat de nieuwe apotheker adequate maatregelen nam om de eerder geconstateerde risico’s te elimineren of te beheersen.