Cliëntenorganisaties roepen op zorgfraude te melden

0
466
Fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld is soms voor zorggebruikers makkelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich bezighouden met toezicht en opsporing. Om deze reden hebben LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform GGz (LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG besloten samen te werken in een nieuw meldpunt fraude. Het ministerie van VWS ondersteunt deze samenwerking en heeft hiervoor financiering ter beschikking gesteld. De vijf cliëntenorganisaties willen dat fraude, oneigenlijk gebruik van zorggeld of andere misstanden aangepakt of, liever nog, voorkomen worden. De zorg in Nederland kost veel geld en het is belangrijk dat we elke euro in het belang van de cliënt besteden.

klokkenluidersvgjpgCliënten, cliëntenraadsleden, vrijwilligers, budgethouders en familie – maar ook medewerkers en andere betrokkenen – kunnen vanaf nu op een laagdrempelige manier melding doen van vermoedens van fraude, oneigenlijk gebruik of andere misstanden in de zorg. De cliëntenorganisaties hopen met dit meldpunt, mensen eerder te bewegen hun vermoedens te delen. De cliëntenorganisaties verzamelen de meldingen via de websites en telefooncentrales in één gezamenlijke database.

De cliëntenorganisaties analyseren en beoordelen de meldingen die zij ontvangen. Als het nodig is nemen zij contact op met de melder voor een nadere toelichting, aanvullende informatie of eventuele bewijsstukken. Serieuze vermoedens van fraude, oneigenlijk gebruik en andere misstanden geven zij door aan toezichthoudende en opsporende organisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Deze organisaties kunnen de informatie gebruiken bij hun verdere onderzoek.

Het meldpunt zorgfraude is onderdeel van het project ‘Vroegtijdige signalering van mogelijke zorgfraude’. Op woensdag 5 februari 2014 vanaf 12.00 uur t/m 1 oktober 2014 zijn de meldpunten geopend. Vermoedens van fraude, oneigenlijk gebruik en andere misstanden in de zorg kunnen via de volgende meldpunten worden gedeeld:

LOC Zeggenschap in zorg (landelijke cliëntenorganisatie)
Contactpersoon: Dennis van den Brink (030-2843241)
Website meldpunt: www.loc.nl/zorgfraude
Telefonisch meldpunt: 030-2843200

Landelijk Platform GGz (koepelorganisatie van patiëntenorganisaties in de GGz)
Contactpersoon: Nic Vos de Wael (06-26170180)
Website meldpunt: www.platformggz.nl
Telefonisch meldpunt: 0900-0401208

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
Contactpersoon: Freddy May (06-53554818)
Website meldpunt: www.netwerknoom.nl

Per Saldo (belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)
Contactpersoon: Stans Damen (06-46062803)
Website meldpunt: www.pgb.nl
Telefonisch meldpunt: 030-7897880

Stichting Klokkenluiders VG
(samenwerkingsverband misstanden zorg verstandelijke beperking)
Contactpersoon: José Smits (06-50817151)
Website meldpunt: www.klokkenluidersvg.nl
Telefonisch meldpunt: 06-83427730

Bron: LOC Zeggenschap in Zorg
Vorig artikelCombinatie omega 3/6 vetzuren even effectief als ADHD-medicatie
Volgend artikelOnzichtbare epilepsie met desastreuze gevolgen
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.