IVF-kweekmedia onder de loep

0
447

Onderzoek naar relatie IVF kweekmedium met geboortegewicht / gezondheid van IVF-kinderen
MAASTRICHT, 31 maart 2014 – Onderzoekers van het Maastricht UMC+ gaan onderzoek doen naar de relatie tussen kweekmedia die gebruikt worden bij in vitro fertilisatie (IVF) en de gezondheid op de langere duur van de kinderen die uit zo’n IVF-behandeling voortkomen. Een subsidie van bijna twee ton van de Amerikaanse stichting March of Dimes maakt verder onderzoek mogelijk.

Het vermoeden bestaat dat kinderen die geboren zijn na IVF met bepaalde kweekmedia een grotere kans hebben om later in hun leven het zogenoemde metabool syndroom, voorloper van hart en vaatziekten en diabetes type 2, te ontwikkelen.

IVFGeboortegewicht
Bioloog dr. John Dumoulin, hoofd van het Maastrichtse IVF-lab, legde de basis voor het onderzoek. Hij constateerde na data-analyse van kinderen die na IVF geboren werden, dat het ene kweekmedium tot een significant hoger geboortegewicht (250 gram) leidde dan het andere. En dit verschil blijft bestaan twee jaar na de geboorte, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde studie.

Groei
Kweekmedia worden gebruikt om de bevruchting van een eicel met een zaadcel buiten het lichaam te laten plaatsvinden. Het daaruit ontstane embryo wordt dan nog enkele dagen doorgegroeid, alvorens het teruggeplaatst wordt in de baarmoeder. Om de risico’s te spreiden en verzekerd te zijn van continue levering van kweekmedia worden er doorgaans kweekmedia van verschillende (commerciële) partijen naast elkaar gebruikt. De ontdekking dat verschillende kweekmedia ook tot verschil in geboortegewicht leiden, kwam volkomen onverwacht.

Invloed
Nu zegt het verschil in geboortegewicht, hoe opmerkelijk ook, op zich niets over de gezondheid van de baby. Opmerkelijk is wel dat uit vervolgonderzoek is gebleken dat het verschil in gewicht blijft bestaan, in ieder geval tot de leeftijd van twee jaar. Dit duidt erop dat het kweekmedium wel degelijk van invloed is op de groei. Nog interessanter is om te bestuderen of de verschillen blijven en of er op latere leeftijd significante verschillen zijn waar te nemen in de gezondheid. Om dat te onderzoeken zal onderzoeker dr. Aafke van Montfoort kinderen die na IVF geboren zijn, op de leeftijd van negen jaar oproepen voor nader onderzoek.

Epigenetische effecten
Uit recente studies is gebleken dat IVF-kinderen mogelijk een hoger risico hebben op verschillende aspecten van het metabool syndroom, zoals verhoogde bloeddruk. De Maastrichtse onderzoekers willen graag achterhalen of er mogelijk een relatie is met gebruikte IVF-kweekmedia. Uit eerder onderzoek van Van Montfoort is reeds gebleken dat IVF in ieder geval een epigenetisch effect (een omkeerbare erfelijke verandering) heeft op de ontwikkeling van de placenta. Hoewel dat kleine, subtiele effecten zijn kunnen ze mogelijk grote consequenties hebben voor het ongeboren kind. Of kweekmedia deze verschillen veroorzaken wordt dan ook onderzocht in de nieuwe studie.

Het Maastrichtse onderzoek naar de relatie tussen kweekmedia en gezondheid op langere termijn onder negenjarigen wordt financieel mogelijk gemaakt door de Amerikaanse stichting March of Dimes, voluit March of Dimes Foundation Research and Grants Administration.

 

Vorig artikelBorstkanker in zes minuten op te sporen met ademtest
Volgend artikelGGD start onderzoek knokkelkoorts reizigers Suriname
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.