Contrast-Enhanced Spectral Mammography: nauwkeuriger mammogram door nieuwe techniek

Radiologen van het Maastricht UMC+ kunnen met behulp van een nieuwe mammografietechniek een nauwkeurigere inschatting maken van het wel of niet hebben van een borsttumor. Dit kan veel ongerustheid wegnemen bij vrouwen die onterecht vanuit het bevolkingsonderzoek naar borstkanker worden doorverwezen. Maastricht UMC+ is het eerste en enige ziekenhuis in Nederland dat deze methode momenteel toepast. De eerste resultaten over het gebruik van deze mammografietechniek zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift European Radiology.In het kader van het bevolkingsonderzoek worden alle Nederlandse vrouwen tussen de 50 en 75 jaar iedere twee jaar opgeroepen voor het maken van een mammogram. Deze vrouwen krijgen een röntgenfoto van de borsten en wanneer hier iets verdachts op is te zien, worden zij doorverwezen voor aanvullend onderzoek in het ziekenhuis van hun keuze. Bij ongeveer driekwart van die patiënten blijkt na dit onderzoek echter geen tumor aanwezig te zijn. “Toch verkeren deze vrouwen meerdere dagen in onzekerheid,” zegt Maastricht UMC+ radioloog Marc Lobbes. “Men maakt gezonde mensen door deze verwijzing in wezen namelijk patiënt. De periode tot verder onderzoek in het ziekenhuis maakt vrouwen angstig en ongerust, terwijl er bij het merendeel dus achteraf geen reden toe bleek te zijn.” Die ongerustheid kan zelfs leiden tot psychische klachten. Met de nieuwe techniek kan de radioloog veel nauwkeuriger bepalen of er wel of géén borstkanker aanwezig is.

Voorspellende waarde
Links een standaard mammogram, rechts een mammogram uitgevoerd met contrastvloeistof (CESM). De tumor is hier duidelijker zichtbaar.Links een standaard mammogram, rechts een mammogram uitgevoerd met contrastvloeistof (CESM). De tumor is hier duidelijker zichtbaar.De methode die de Maastrichtse radiologen inzetten heet Contrast-Enhanced Spectral Mammography (CESM). Hierbij krijgen vrouwen voordat er een foto wordt gemaakt een contrastvloeistof ingespoten. Dat maakt een mammogram nauwkeuriger  en de kans op een fout-positief resultaat daalt daarmee aanzienlijk. Bij de standaard mammografie krijgt maar liefst zestig procent van de vrouwen namelijk te horen dat het vals alarm was, tegenover slechts twaalf procent in het geval de CESM werd uitgevoerd. Daarnaast is de positief voorspellende waarde van CESM met ongeveer 76,2 procent bijna twee keer zo hoog dan de 39,7 procent van het standaard mammogram. Radiologen kunnen tevens beter bepalen of er géén borstkanker aanwezig is en de patiënt zodoende met vertrouwen terugverwijzen naar het bevolkingsonderzoek om ongerustheid tijdig weg nemen.

mammografie

Links een standaard mammogram, rechts een mammogram uitgevoerd met contrastvloeistof (CESM). De tumor is hier duidelijker zichtbaar.


Straling
Bij Maastricht UMC+ hebben inmiddels 350 vrouwen een borstkankeronderzoek gehad op basis van CESM. Om zeker te zijn dat de techniek veilig is, hebben de onderzoekers een eigen studie gedaan naar de hoeveelheid benodigde straling. “Hoewel een standaard mammogram een iets lagere dosis afgeeft, blijft de hoeveelheid straling voor CESM laag en binnen de veilige marges,” zegt Lobbes. “Uiteindelijk is en blijft het belangrijkste dat mensen de juiste diagnose krijgen en niet onnodig ongerust worden gemaakt.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen