Investeren in moeders loont

moeder-dochterDit is een origineel bericht van Save The Children Nederland
Sterfte van moeders en kinderen in situaties van rampen of oorlog kan drastisch worden teruggebracht als er meer aandacht komt voor hun specifieke noden en behoeften. Dit concludeert Save the Children in het vandaag uitgebrachte rapport ‘State of the World Mothers 2014’.noden, br

Elk jaar onderzoekt de kinderrechtenorganisatie wat de beste plek is om moeder te zijn. Dit resulteert in de ‘Moeder Index’ waarin op basis van indicatoren, zoals kinder- en moedersterfte cijfers, het opleidingsniveau van vrouwen en meisjes, inkomen en beschikbare voorzieningen, 178 landen worden vergeleken. Op dit moment blijkt dat Finland de beste plek is om moeder te zijn en dat moeders in Somalië het slechtst af zijn. Nederland staat, net als vorig jaar, op de vijfde plaats in de index.

Dit jaar focust het rapport op de situatie van moeders in humanitaire crises, bijvoorbeeld als gevolg van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen of de gewapende conflicten in Syrië en de Democratische Republiek Congo. Onderzocht is hoe beter ingespeeld kan worden op de behoeften van vrouwen in dergelijke noodsituaties. Door het instorten van de infrastructuur ontbreekt goed opgeleid medisch personeel en hebben zij geen of onvoldoende toegang tot medische zorg en onderwijs..

Marinke Ros, woordvoerder van Save the Children: “op dit moment sterven per dag nog 800 vrouwen en 18.000 jonge kinderen als gevolg van ondervoeding en ziekten die te voorkomen zijn, meer dan de helft van hen in crisis- en noodsituaties. Inmiddels weten we dat er ook onder dergelijke moeilijke omstandigheden maatregelen te nemen zijn die deze sterfte van moeders en kinderen terugdringt. Zo is Afghanistan, jarenlang geteisterd door geweld, erin geslaagd om in de afgelopen 15 jaar kindersterfte met twee derde terug te brengen, mede dankzij investeringen in de opleiding van vroedvrouwen, vaccinatieprogramma’s en de verbetering van onderwijs voor meisjes.”

Save the Children roept overheden, donoren, maatschappelijke organisaties en de internationale gemeenschap op om:
– elke vrouw en elk kind in een crisissituatie kwalitatief goede medische zorg te bieden, met name tijdens en na de bevalling en gedurende de eerste levensweek.
– te investeren in (meisjes)onderwijs en inkomensgenererende activiteiten voor vrouwen, omdat dit een positief effect heeft op hun (toekomstige) gezondheid.
– te investeren in rampen risicoreductie en
– door flexibelere en meer lange termijn financiering beschikbaar te stellen.

In reactie op het rapport laat Jasper van Dijk, woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking voor de SP en voorzitter van het Meerpartijen Initiatief HIV/Aids en SRGR van de Tweede Kamer weten geschokt te zijn over de cijfers in het rapport.

Van Dijk: “Voor iedere persoon die komt te overlijden als direct gevolg van gewapend conflict sterft een veelvoud van mensen aan indirecte gevolgen zoals ziektes, medische complicaties en ondervoeding. Dit treft met name moeders en kinderen. Nigeria en Congo alleen al zijn verantwoordelijk voor 20% van alle kindersterfte wereldwijd. Ik zal de regering vragen om de aanpak van moeder- en kindsterfte in fragiele staten hoger op de politieke agenda te plaatsen.”

Bron: ANP Perssupport

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen