Patiënten positief over medicinaal verstrekte cannabis

medicinale-cannabis-283x300Patiënten die farmaceutisch gecontroleerde cannabis gebruiken ervaren een positief effect op hun klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in samenwerking met het Bureau voor Medicinale Cannabis.

Het is al langer bekend dat cannabis effectief kan zijn tegen enkele chronische ziektes. Het zou vooral de chronische pijnklachten verminderen die met deze ziektes gepaard gaan en een kalmerende en rustgevende werking hebben. Sinds 2003 is het in Nederland mogelijk voor artsen om cannabis voor medicinaal gebruik aan patiënten voor te schrijven en mogen apothekers het op recept leveren. De levering en productie van medicinale cannabis valt onder de verantwoordelijkheid van het Bureau voor Medicinale Cannabis van het ministerie van VWS.

Onderzoek
Tot dusver is voornamelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit via orale toediening van farmaceutische cannabisproducten. Er is nog heel weinig onderzoek bekend dat kijkt naar de inhalatie van farmaceutische kwaliteit cannabis, terwijl dit de meest gangbare manier is van cannabistoediening onder patiënten. Het door het Trimbos-instituut en het Bureau voor Medicinale Cannabis uitgevoerde onderzoek brengt daar verandering in.

Grote therapeutische voldoening
Voor het onderzoek zijn patiënten geworven via apotheken waar zijn hun medicinale cannabis kwamen ophalen. In totaal hebben 102 gebruikers een uitgebreide vragenlijst ingevuld, met vragen over hun medische achtergrond, ervaren therapeutisch effect, voldoening van dit effect, aspecten van hun gebruik en de mate van verschillende subjectieve effecten.

De patiëntengroep bestond uit mensen met multiple sclerose, aids en verschillende soorten kanker. Chronische pijn was echter de voornaamste reden waarom mensen medicinale cannabis gebruikten. Bij 85% van de patiënten bleek de farmaceutische gecontroleerde cannabis een positief effect te hebben op de klachten en was de mate van voldoening van dat effect hoog. Opvallend in het onderzoek was dat de verschillende soorten wel verschillende neveneffecten lieten zien, zoals verhoogde angst of verhoogde eetlust, afhankelijk van de farmacologische samenstelling van de medicinale cannabis.

Relevantie
De bevindingen zijn relevant voor patiënten die gebruik maken van medicinale cannabis of van plan zijn ervan gebruik te maken voor hun klachten. Daarnaast biedt het belangrijke inzichten voor de behandelend arts om zich te oriënteren op welke variant medicinale cannabis het meest geschikt is voor de patiënt.

Meer informatie
Tibor Brunt, wetenschappelijk medewerker programma Drug Monitoring
tbrunt@trimbos.nl

Publicatie
Brunt TM, van Genugten M, Höner-Snoeken K, van de Velde MJ, Niesink RJ. (2014). Therapeutic Satisfaction and Subjective Effects of Different Strains of Pharmaceutical-Grade Cannabis. Journal of Clinical Psychopharmacology. DOI: 10.1097/JCP.0000000000000129 (June issue).

Lees hier de abstract.

Bron: Trimbos Instituut