Verscherpt toezicht Medisch Spectrum Twente opgeheven

0
217

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) heeft het verscherpt toezicht op het Medisch Spectrum Twente (MST) opgeheven. Het MST heeft aan de belangrijkste randvoorwaarden voor het kunnen sturen op patiëntveiligheid voldaan. In november 2013 stelde de inspectie het Medisch Spectrum Twente voor de duur van zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege de achterblijvende implementatie van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

De IGZ heeft gedurende het verscherpt toezicht de vorderingen getoetst door middel van (onaangekondigde) inspectiebezoeken en gesprekken met de Raad van Bestuur, managers en medewerkers. De IGZ constateert dat het ziekenhuis het afgelopen half jaar hard heeft gewerkt aan verbeteringen en ziet dat op vele niveaus goede verbetermaatregelen zijn genomen.

MST_Ingang_HaaksbergerstraatDe inspectie heeft er vertrouwen in dat het bestuur van het MST het VMS verder op eigen kracht op het gewenste, accrediteerbare, niveau zal kunnen brengen.

De komende maanden blijft de inspectie intensief toezicht uitvoeren om de voortgang op de ingezette verbetermaatregelen te toetsen.

Bron: IGZ