Doorbraak in de behandeling van idiopathische longfibrose

Ziekteprogressie remmen is doorbraak in de behandeling van idiopathische longfibrose
De resultaten van de INPULSIS fase III onderzoeken, die online in het New England Journal of Medicine zijn gepubliceerd, laten zien dat nintedanib* bij patiënten met idiopathische longfibrose de ziekteprogressie vertraagt.[i]

“Voor patiënten met idiopathische longfibrose zijn momenteel maar weinig behandelopties beschikbaar. Er is dus grote behoefte aan een behandeling die de ziekteprogressie kan vertragen,” aldus de hoofdonderzoeker professor Luca Richeldi, hoogleraar respiratoire geneeskunde, voorzitter van de vakgroep Interstitiële Longziekten aan de University of Southampton, Groot-Brittannië.

longen-CFIdiopathische longfibrose is een invaliderende en uiteindelijk fatale longziekte. Het merendeel van de patiënten overlijdt binnen 3 tot 5 jaar na de diagnose.[ii]De aandoening veroorzaakt verlittekening van de longen, wat leidt tot verlies van longfunctie en een toenemende kortademigheid.[iii]

Bij de gemiddelde patiënt is sprake van een verlies aan longvolume van 150–200 ml per jaar, bepaald aan de hand van de geforceerde vitale capaciteit (FVC).[iv]

In beide INPULSIS onderzoeken, met een looptijd van 52 weken en in totaal 1066 patiënten, verminderde nintedanib* de jaarlijkse afname van het longvolume met ongeveer 50% in vergelijking met de placebo groep.

De jaarlijkse afname van het longvolume in beide onderzoeken bedroeg:1

­   INPULSIS-1: -114,7 ml (nintedanib) vs. -239,9 ml (placebo)

­   INPULSIS-2: -113,6 ml (nintedanib) vs. -207,3 ml (placebo)

“Deze resultaten zullen met veel enthousiasme worden ontvangen, omdat we voor het eerst een geneesmiddel hebben dat in twee grote fase III onderzoeken het primaire eindpunt heeft gehaald.”

In het INPULSIS-2 onderzoek werd ook een significant effect gezien op twee belangrijke secundaire eindpunten: bij patiënten die nintedanib gebruikten nam de kwaliteit van leven (gemeten aan de hand van de St. George’s Respiratory Questionnaire) minder snel af dan in de placebo groep en was het risico op een eerste acute exacerbatie kleiner.1

“Vooral het resultaat op acute exacerbaties is klinisch van belang,” zo verklaarde professor Richeldi. “Acute exacerbaties zijn onverklaarde episoden van snelle verslechtering, waardoor ongeveer de helft van de patiënten overlijdt.”

In INPULSIS-1 werd voor de belangrijkste secundaire eindpunten geen statistisch significant verschil gevonden tussen de groepen met nintedanib en placebo.1

In beide onderzoeken waren gastro-intestinale klachten de meest voorkomende bijwerking. Deze waren overwegend licht tot matig in ernst, doorgaans goed behandelbaar en zelden reden tot staken van de behandeling met nintedanib.1

De meest voorkomende bijwerking van nintedanib was diarree.

Diarree werd gemeld door 62% van de nintedanib gebruikers in INPULSIS-1 tegen19% in de placebo groep. Voor INPULSIS-2 was dit 63% tegen18%. Van de nintedanib gebruikers die last hadden van diarree staakte minder dan 5% om die reden de behandeling.1

Het percentage patiënten met ernstige bijwerkingen was in alle groepen vergelijkbaar.

Over de INPULSIS onderzoeken

Deze dubbelblinde, gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde onderzoeken gedurende 52 weken, geven inzicht in het effect van oraal nintedanib, 150 mg tweemaal daags, op de jaarlijkse afname van de geforceerde vitale capaciteit (FVC) bij patiënten. De onderzoeken waren identiek van opzet, met dezelfde dosering, inclusiecriteria en eindpunten.[v],[vi]

Het primaire eindpunt was de jaarlijkse afnamesnelheid van de FVC (uitgedrukt in ml in 52 weken). De belangrijkste secundaire eindpunten waren: verandering vanaf baseline in de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, zoals beoordeeld aan de hand van de Saint-George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), en de tijd tot de eerste acute exacerbatie (aantal dagen). Andere secundaire eindpunten waren de verandering vanaf baseline in de FVC, totale overleving, respiratoire mortaliteit en overleving gedurende de behandeling met nintedanib.5,6

De in de onderzoeken opgenomen patiënten waren tenminste 40 jaar, met een diagnose van idiopathische longfibrose in de vijf jaar voorafgaand aan opname in het onderzoek, gebaseerd op de meest recente richtlijnen voor diagnose en behandeling van idiopathische longfibrose van de American Thoracic Society (ATS), de European Respiratory Society (ERS), de Japanese Respiratory Society (JRS) en de Latin American Thoracic Association (ALAT).5,6

Geschiktheid voor inclusie werd bepaald aan de hand van een gecentraliseerde beoordeling van het beeld van hoge-resolutie-computertomografie door een deskundige radioloog en van een longbiopt, indien beschikbaar, door een deskundige patholoog.5,6

Raadpleeg voor meer informatie clinicaltrials.gov (registratienummers NCT01335464 en NCT01335477).

Over nintedanib

Nintedanib is een nog niet geregistreerde tyrosinekinaseremmer (TKI) die wordt ontwikkeld door Boehringer Ingelheim voor idiopathische longfibrose.[vii]Het middel richt zich tegen groeifactorreceptoren, waarvan is aangetoond dat ze in potentie een rol spelen bij de pathologie van longfibrose, met als belangrijkste de ‘platelet-derived’ groeifactorreceptor (PDGFR), de fibroblastgroeifactorreceptor (FGFR) en de vasculair-endotheliale groeifactor (VEGFR).7,[viii],[ix]Door blokkering van de signaalroutes die betrokken zijn bij fibrotische processen, kan nintedanib* in potentie de ziekteprogressie bij idiopathische longfibrose verminderen door de afname van de longfunctie te remmen.7,8,[x]

Nintedanib is ook in klinische ontwikkeling als behandeloptie voor kanker, waaronder niet-kleincellige longkanker, ovariumkanker, colorectale kanker en hepatocellulair carcinoom.

Over idiopathische longfibrose

Idiopathische longfibrose is een chronische, progressieve, zeer invaliderende en uiteindelijk fatale longziekte waarvoor maar weinig behandelopties beschikbaar zijn.2 Idiopathische longfibrose komt wereldwijd voor bij ca. 14–43 op de 100.000 personen.[xi],[xii]Idiopathische longfibrose wordt gekenmerkt door progressieve verlittekening van het longweefsel en afname van de longfunctie in de tijd.8,[xiii]Het ontstaan van verlittekend weefsel wordt fibrose genoemd.2 In de loop van de tijd, naarmate het weefsel dikker en stugger wordt door littekenvorming, verliezen de longen hun vermogen om zuurstof op te nemen en af te geven aan de bloedstroom en krijgen vitale organen niet voldoende zuurstof.3 Hierdoor hebben mensen met idiopathische longfibrose last van kortademigheid en hoesten en hebben ze vaak moeite met het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten.[xiv]

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim is één van de 20 toonaangevende farmaceutische bedrijven in de wereld. Vanuit het hoofdkantoor in het Duitse Ingelheim is het bedrijf wereldwijd actief, met 142 dochterondernemingen en in totaal ongeveer 47.000 werknemers. Sinds de oprichting in 1885 ligt de focus van het familiebedrijf op onderzoek, ontwikkeling en vermarkten van innovatieve geneesmiddelen voor mens en dier.

Sociale verantwoordelijkheid nemen is een belangrijk element van de bedrijfscultuur van Boehringer Ingelheim. Dit omvat wereldwijde betrokkenheid bij sociale projecten zoals “Making more Health” en de zorg voor onze werknemers. Respect, gelijke kansen, een goede balans tussen werk en privé en oog voor het milieu vormen de basis van onze wereldwijde bedrijfsactiviteiten.

In 2013 bereikte Boehringer Ingelheim een netto omzet van circa 14,1 miljard euro. De uitgaven voor R&D vormden 19,5% van de omzet.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.boehringer-ingelheim.nl

 Referenties

[1] Richeldi L, et al. Efficacy and Safety of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary FibrosisN Engl J Med. 2014; published online on May 18; DOI: 10.1056/NEJMoa1402584

[1] Raghu G, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:788-824.

[1] Collard H, et al. Acute Exacerbations of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176:636–643.

[1] Ley B, et al. Clinical Course and Prediction of Survival in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183:431–440.

[1] NIH. Clinical Trials www.clinicaltrials.gov (NCT01335464) Accessed April 2014.

[1] NIH. Clinical Trials www.clinicaltrials.gov (NCT01335477) Accessed April 2014.

[1] Richeldi L, et al. Efficacy of a tyrosine kinase inhibitor in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2011;365:1079-1087.

[1] Selman M, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: prevailing and evolving hypotheses about its pathogenesis and implications for therapy. Ann Intern Med. 2001;134:136-51.

[1] Hilberg F, et al. BIBF 1120: triple angiokinase inhibitor with sustained recptor blockade and good antitumor efficacy. Cancer Res. 2008;68:4774-4782.

[1]Raghu G, et al. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174:810-816.

[1]Fernández Pérez E, et al. Incidence, prevalence, and clinical course of idiopathic pulmonary fibrosis: a population-based study. Chest. 2010;137:129-37.

[1] NHLBI, NIH. What Is Idiopathic Pulmonary Fibrosis? nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ipf/. Accessed April 2014.

 

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen