Tumor Immunotherapie: Think Global, Act Local

0
499

Immuuntherapie bij kanker zit in de lift. Recente successen in de kliniek hebben er zelfs toe geleid dat het tijdschrift Science het uitriep tot dé wetenschappelijke doorbraak van 2013. De huidige succesvol toegepaste immuuntherapieën worden in hoge doses in de bloedbaan toegediend. Dr. Tanja de Gruijl werd op 19 juni benoemd tot hoogleraar Translationele Tumorimmunologie aan VUmc. Zij richt zich op het vertalen van nieuwe bevindingen uit het lab naar innovatieve immunologische benaderingen bij de behandeling van kanker.

killer cel kankerTanja de Gruijl’s onderzoek daarentegen richt zich op het lokaal conditioneren van het immuunsysteem. Het doel: een afweerrespons opwekken die in het hele lichaam bescherming kan bieden tegen tumoruitzaaiingen, zonder gezonde weefsels te beschadigen. Door lokaal te handelen ontstaat zo een globale bescherming, niet alleen qua plaats, maar ook in de tijd. ‘Geheugen’-afweercellen, die via de bloedbaan door het hele lichaam circuleren, bieden bij herhaald contact met tumorcellen snel een effectieve afweer tegen uitgezaaide tumoren.

Het bewijs voor dit principe werd onlangs geleverd met gerandomiseerde klinische studies, uitgevoerd in het VUmc Cancer Center Amsterdam bij patiënten met melanoom, een agressieve vorm van huidkanker. Door lokaal rond de plek van de tumor een immuun-stimulerende stof in te spuiten, werden lokale lymfeklieren aangesproken en ontstond door het hele lichaam een immuunrespons tegen het melanoom; met als gevolg een langere overleving van de behandelde patiënten, zonder uitgroei van uitgezaaide tumoren. Dit is de grote belofte van immuuntherapie: langdurige bescherming tegen kanker met minimale belasting voor de patiënt; ‘think global, act local’.

Bron: VUmc