VU subsidieert valorisatie alfa en gammaonderzoek

Terroristenlijsten, religieus bekeerden, pesten en suïcidepreventie
3 juli maakte rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) Frank van der Duyn Schouten de drie gehonoreerde voorstellen bekend van de valorisatiesubsidie alfa en gamma. Daarnaast heeft één voorstel subsidie gekregen voor een extra haalbaarheidsonderzoek. Technology Transfer Office VU & VUmc (TTO) stelde € 60.000,- beschikbaar voor pilotprojecten die als voorbeeld kunnen dienen voor alfa-en gammavalorisatie. Er was veel belangstelling voor de subsidie, de kwaliteit van de inzendingen was hoog. Alle ingediende voorstellen zijn de moeite waard om verder te verkennen. Met de subsidie wil de VU stimuleren dat kennis die ontwikkeld is binnen de universiteit, wordt ingezet om maatschappelijke en economische waarde te creëren en daarmee anderen te inspireren deze stap ook te maken.

unnamedReligieus bekeerden
Eén van de redenen om asiel aan te vragen kan een bekering zijn, gewoonlijk van de islam naar het christendom. Godsdienstpsycholoog Joke van Saane wil een structureel instrument ontwikkelen om de geloofwaardigheid van bekeringen te beoordelen. Zij werd de afgelopen jaren al door verschillende advocatenkantoren benaderd die gespecialiseerd zijn in asielrecht, maar ook de rechterlijke macht, IND, UNHCR Nederland en de politiek hebben haar gevraagd om haar wetenschappelijke kennis en expertise in te zetten om te komen tot een meer objectieve beoordeling van bekeringen.

Terroristenlijsten
Sinds 11 september zijn honderden mensen op zogenaamde terroristenlijsten van de VN en andere veiligheidsdiensten geplaatst, regelmatig zonder deugdelijke onderbouwing en een juridisch proces. Het betreft hier vaak kwetsbare mensen met onvoldoende toegang tot juridische bijstand. Hoogleraar volkenrecht Wouter Werner wil clinics voor studenten rechten ontwikkelen om samen met hen aan de hand van concrete casussen dit actuele juridisch vraagstuk aan te pakken.

Suïcidepreventie
Jaarlijks overlijden 50 jongeren in Nederland als gevolg van suïcide en belanden duizenden jongeren in het ziekenhuis als gevolg van hun suïcidepoging. Promovenda Rezvan Ghoncheh en hoogleraar ontwikkelingspsychologie Hans Koot willen met Mental Health Online een online portal creëren over geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren zoals depressie, autisme, ADHD en angststoornissen. Kennis verkregen uit wetenschappelijk onderzoek – wordt er omgezet naar toegepaste kennis. Leden van Zorg Advies Teams en andere sleutelfiguren op scholen, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en GGZ medewerkers kunnen deze kennis actief inzetten voor suïcidepreventie.

Pestplotter
Het project Persplotter heeft subsidie gekregen voor een extra haalbaarheidsonderzoek. In het project “Pestplotter” willen Frits Goossens en Erna van Hest (onderzoeksinstituut LEARN!) een eigen gecreëerd en gevalideerd instrument door ontwikkelen tot een volwaardig diagnose-instrument waarmee scholen de keuze voor een passend anti-pest programma kunnen onderbouwen. Het programma doet dit door op eenvoudige, efficiënte en betrouwbare manier inzicht te  verschaffen in het pestgedrag en verschillende pestrollen in een klas of school.

Recente artikelen