Snelle opmars van resistente schimmel baart zorgen

Resistente Aspergillus schimmel ook al aangetroffen in Groot Brittannië en Afrika
Onderzoekers van het Radboudumc hebben met Engelse onderzoekers voor het eerst resistente Aspergillus schimmels aangetroffen in een agrarisch gebied in Yorkshire, maar niet in het verstedelijkte Manchester. Dit past in het idee dat schimmelbestrijdingsmiddelen in de landbouw (fungiciden) resistentie veroorzaken, waardoor geïnfecteerde patiënten met een verminderde afweer moeilijker zijn te behandelen en vaker overlijden. Ook in Tanzania zijn, door Indiase microbiologen in samenwerking met onderzoekers van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Radboudumc, voor het eerst resistente schimmels aangetroffen.

Aspergillus flavus 3 (X1000)In Groot-Brittanië
In een driejarig onderzoek vonden de onderzoekers in het verstedelijkte gebied van Manchester geen resistente Aspergillus schimmels, terwijl in het landelijke gebied waar in de landbouw veel fungiciden worden gebruikt bijna 2 procent van de Aspergillus resistent

  1. Deze bevindingen, die vandaag zijn gepubliceerd in het Journal of Global Antimicrobial Resistance, passen bij het idee dat het gebruik van bepaalde fungiciden resistentie in de hand werkt bij deze schimmel.

Het onderzoek, dat in Groot Brittanië de nodig aandacht krijgt, werd mede uitgevoerd door Guus van Muijlwijk, die daar aan het werk is in het kader van het Honours programma voor excellente medische studenten van het Radboudumc.

In Tanzania
Vrijwel gelijkertijd publiceerden onderzoekers van het VP Chest Institute in Delhi, India en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in samenwerking met onderzoekers van het Radboudumc de aanwezigheid van de resistente Aspergillus schimmel in Tanzania. De schimmel werd aangetroffen in meerdere grondmonsters. Dit is de eerste melding van resistentie in het milieu op het Afrikaanse continent.

Moeilijk te behandelen
De Aspergillus schimmel veroorzaakt ernstige infecties bij patiënten met verminderde weerstand zoals na een orgaantransplantatie of behandeling voor leukemie. Ook kan de schimmel ziekte veroorzaken bij patiënten die een holte hebben in de long, bijvoorbeeld na het doormaken van tuberculose. Infecties door resistente Aspergillus zijn erg moeilijk te behandelen omdat er maar weinig alternatieve geneesmiddelen zijn. Deze alternatieve middelen zijn doorgaans niet beschikbaar in ontwikkelingslanden, waar vaak ook de mogelijkheden niet beschikbaar zijn om resistentie vast te stellen.

Toenemende zorgen
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat resistentie bij Aspergillus een wereldwijd probleem is geworden en er is toenemende zorg omtrent de groeiende groep van patiënten met onbehandelbare infecties.

Noten voor de redactie

*Journal of Global Antimicrobial Resistance: Occurrence of azole-resistant species of Aspergillus in the UK environment – Michael J. Bromley, Guus van Muijlwujk, Marcin G. Fraczek, Geoff Robson, Paul E. Verweij, David W. Denning, Paul Bowyer

*Journal of Antimicrobial Chemotherapy : Multi-azole-resistant Aspergillus fumigates in the environment in Tanzania – Anuradha Chowdhary, Cheshta Sharma, Mara van den Boom, Jan Bart Yntema, Ferry Hagen, Paul E. Verweij, Jacques F. Meis

 

 

 

Recente artikelen