Accare geeft cliënten digitaal inzage in hun medisch dossier

0
362

Nieuwe cliënten van Accare kunnen hun medisch dossier nu ook digitaal inzien. In eerste instantie wordt deze extra mogelijkheid aangeboden aan cliënten die 16 jaar of ouder zijn op het moment dat ze voor het eerst bij Accare komen.

Complexe wetgeving
Accare is de eerste jeugd-ggz-organisatie in Nederland die deze mogelijkheid aanbiedt. In de volwassenen-ggz bestond de mogelijkheid al eerder, maar de complexere wetgeving met betrekking tot inzage in het dossier voor minderjarigen maakt de technische realisatie voor deze doelgroep moeilijker.

Zorgdossier-op-iPad-200x200Dit is ook de reden dat is gestart met cliënten ouder dan 16 jaar. Momenteel wordt gekeken hoe digitale dossierinzage ook voor jongere cliënten mogelijk gemaakt kan worden.

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om het papieren dossier in te zien.

Meer betrokkenheid bij behandeling
Accare verwacht met de invoering van digitale inzage in het medisch dossier transparanter te kunnen werken. Doordat cliënten meer inzage hebben in hun eigen behandeling wordt verwacht dat de betrokkenheid van mensen bij hun behandeling groter wordt. Ook is de verwachting dat mensen hierdoor makkelijker zelf regie over hun behandeling kunnen nemen.

Cliëntenportaal en online behandeling
Al eerder startte Accare met een cliëntenportaal en online behandelingen. De digitale inzage is een volgende stap om de hulp laagdrempeliger te maken.

Accare
Accare is de specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland. Behandeling bij Accare vindt vooral ambulant plaats op ongeveer 25 locaties in de vier noordelijke provincies. Daarnaast zijn er klinieken in Smilde en Groningen. In totaal zijn ruim 13.000 kinderen bij Accare in behandeling.

Bron: Accare