Van Rijn spreekt 400 wethouders Wmo en jeugd door heel Nederland

0
272

wmoStaatssecretaris Van Rijn (VWS) is maandag gestart met een serie van 15 regiobijeenkomsten door het hele land. Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van ondersteuning die mensen nodig hebben om zelfredzaam te kunnen zijn (Wmo 2015) en de hulp voor jeugd (nieuwe Jeugdwet). Om een duidelijk beeld te krijgen van de voortgang, de knelpunten en successen van gemeenten ontmoet Staatssecretaris van Rijn tussen 29 september en 16 oktober 400 wethouders Wmo en Jeugd. Hij doet dat in vijftien bijeenkomsten door heel Nederland.

Wmo & Jeugd op weg
Wethouders staan voor de opgave om de transitie van begeleiding, dagbesteding en jeugdhulp tijdig en goed te regelen. Daarin staan ze niet alleen.

Van Rijn: “Deze transitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik vind het heel belangrijk dat ik de komende tijd de transitie samen met wethouders blijf doen”.

Iedere gemeente kan zelf keuzes maken hoe zij passende ondersteuning organiseren voor haar inwoners. “Daarom ga ik bij de regio’s op bezoek om elkaar te informeren, ervaringen te delen en te inspireren. En daar waar problemen zijn die te bespreken en op te lossen”, aldus de staatssecretaris.

Per bijeenkomst presenteren twee of drie wethouders de plannen voor hun gemeente, de nieuwe initiatieven die zijn ontstaan en hoe zij vormgeven aan de samenwerking met andere partijen. De wethouders gaan hierbij in op de thema’s Wmo, Jeugdwet en samenwerking met derden.

Van Rijn:
“Ik volg alles wat er gebeurt met tien vingers aan de pols. Samen met mijn collega’s Plasterk, Teeven, Klijnsma en de rest van het kabinet. Deze enorme vernieuwingslag lukt alleen als we het samen doen. Dat is dan ook mijn inzet: schouder aan schouder met wethouders bespreken hoe het gaat, hoe we risico’s kunnen beheersen en hoe we elkaar kunnen helpen. Zodat de zorg, hulp en ondersteuning voor de mensen die het nodig hebben op 1 januari 2015 is gegarandeerd.”