Stichting Alexander Monro Foundation opgericht

0
862

Onlangs is de Stichting Alexander Monro Foundation officieel opgericht, onder meer vanuit de wens van patiënten van het gelijknamige borstkankerziekenhuis en hun naasten om iets ‘terug te doen’. De speerpunten van de foundation, het bevorderen van patiëntenwelzijn en het opstarten van wetenschappelijk onderzoek, zijn hiermee weer een stap dichterbij gekomen.

“Het is belangrijk dat de Alexander Monro Foundation nu officieel is opgericht. Patiënten van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis en hun naasten willen vaak ‘iets terugdoen’ voor het borstkankerziekenhuis en haar patiënten.

alexander monro foundationAfgelopen jaar zijn er al giften in natura gedaan. Zo zijn er fietsen en hoofdhuidkoelers gedoneerd en is er een dakterras voor patiënten gerealiseerd. Nu kunnen mensen ook met een financiële gift een concreet project steunen waar patiënten baat bij hebben,” aldus Kirsten Huibregtsen, interim directeur van de foundation.

ANBI status
De Stichting Alexander Monro Foundation is op 4 september jl. officieel opgericht en heeft de ANBI status. De stichting werft en verstrekt (financiële) middelen ten behoeve van of ter bevordering van onderzoek, onderwijs, kwaliteit van zorg en innovatie en alles wat de diagnose en behandeling van borstkanker kan bevorderen. Door de toekenning van de ANBI status kan er fiscaal voordeel genoten worden bij geven, schenken of nalaten aan de Alexander Monro Foundation.

Bestuursleden
De bestuursleden van de Alexander Monro Foundation zijn mevrouw Annelies van der Vorm, voorzitter, de heer Lorens Kirchner, penningmeester, mevrouw Hanne Meijers, bestuurslid Bestedingen en Samenwerkingen en mevrouw Anneliese Bergmann, bestuurslid Marketing en Communicatie. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun inzet als bestuurslid.

Gespecialiseerd in borstkankerzorg
De Alexander Monro Foundation werft onder andere fondsen voor projecten van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. Dit is het eerste ziekenhuis dat zich uitsluitend richt op borstkankerzorg: sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie, nabehandeling psychosociale zorg en genetische counseling zijn allemaal in het ziekenhuis aanwezig. De zorg in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis wordt net als in andere ziekenhuizen door alle zorgverzekeraars vergoed. Meer informatie: www.alexandermonro.nl/foundation.

Bron: Alexander Monro Foundation