Inspectie SZW gaat misstanden ambulancezorg Amsterdam onderzoeken

Array

Ambulance1De inspectie SZW start volgende week een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij ambulancezorg Amsterdam.Dit naar aanleiding van een rapport dat vakbond Abvakabo FNV onlangs bij de inspectie heeft ingediend. Het rapport bevat een reeks met verontrustende meldingen van medewerkers die invloed kunnen hebben op de veiligheid van zowel de patiënten als de medewerkers. De werknemers van de ambulancezorg krijgen de gelegenheid hun klachten met de inspectie gedegen te bespreken. Ook is de bond in overleg met de Inspectie voor Volksgezondheid met het verzoek om onderzoek in te instellen naar de kwaliteit van ambulancezorg Amsterdam.

“We zijn blij dat de inspectie onze melding serieus neemt”, aldus Fred Seifert, bestuurder Abvakabo FNV. “Eerder hebben we ook al aan de bel getrokken bij het bestuur van ambulancezorg Amsterdam, maar daar werd niet naar tevredenheid van de medewerkers op gereageerd. Zelfs niet toen publiekelijk het vertrouwen in de directie werd opgezegd. Omdat we bij de bond ook de afgelopen maanden signalen bleven ontvangen over verslechteringen van de werkomstandigheden en kwaliteit van de zorg, hebben we uiteindelijk besloten de meldingen te bundelen en deze aan te bieden aan de inspecties. We hopen dat uit het onderzoek van de inspectie snel te nemen maatregelen komen die de omstandigheden op korte termijn gaan verbeteren.”

Meldpunt
Het algemene beeld dat uit het meldpunt kwam, is dat werknemers hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid en het herstel van patiënten. Uit het meldpunt blijkt dat er veel mis is met materiaal, paraatheid en inzet van ambulances. Bovenal lijdt het personeel onder de hoge werkdruk. Abvakabo FNV heeft alle inkomende klachten gebundeld in een beknopt verslag en deze onlangs aangeboden aan de Inspecties met het dringende verzoek om in te grijpen.

Voorbeelden van meldingen
• 87% van de melders geeft aan dat de voorgeschreven aanrijtijden niet altijd worden gehaald.
• Uit het jaarverslag 2013 van Ambulance Amsterdam blijkt dat de tijdigheid van het spoedvervoer niet voldoet aan de landelijke norm. Het materiaal is in veel gevallen verouderd.
• De hartapparatuur van inmiddels 14 jaar oud verzendt geen cardiogrammen meer, waardoor de behandeling van een patiënt vertraging oploopt.
• Er zijn veel klachten over werktijden: zo zou herhaaldelijk de norm van de Arbeidstijdenwet (ATW) worden overschreden, vooral wat betreft het pauzeren.
• Werknemers worden geregeld gedwongen tot overwerk.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen