Werkende mantelzorger onderschat steun vanuit de organisatie

Array

mantelzorg-en-werkLeidinggevenden en collega’s zijn tot meer oplossingen bereid dan de werkende mantelzorger denkt. Ook collegialiteit wordt onderschat. 40% van de mantelzorgers denkt dat collega’s werk niet kunnen of willen overnemen terwijl 90% van de collega’s zegt dit wel te kunnen en te willen. Slechts 20% van de mantelzorgers denkt dat de leidinggevende mee wil denken over oplossingen, terwijl ruim 95% van de leidinggevenden bereid is tot een gesprek. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Werk&Mantelzorg onder 15.500 medewerkers.

De onbekendheid met de problematiek van werkende mantelzorgers is groot. Er blijken twee keer zoveel mantelzorgers binnen organisaties te werken dan collega’s en leidinggevenden denken. Ook op het bespreken van de combinatie werk en mantelzorg rust nog een taboe. 45% van de mantelzorgers maakt het niet bespreekbaar. Zij vrezen voor onbegrip en consequenties voor hun carrière of contract.

Mantelzorgvriendelijk beleid noodzakelijk
Uit andere onderzoeken blijkt dat jaarlijks tussen de 50.000 en 100.000 werknemers met mantelzorgtaken tijdelijk of voorgoed stoppen met werken. Bijna 50% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar belast en ervaart problemen met de combinatie werk en mantelzorg. Jan-Anne van Dijk, van Werk&Mantelzorg: ‘Een goede combinatie van werk en mantelzorg wordt steeds noodzakelijker nu de overheid oproept om meer voor een ander te zorgen. Om tot oplossingen te komen, is aandacht voor de zorgsituatie nodig en een gesprek hierover tussen leidinggevende en medewerker is de eerste stap. Daar valt nog een hoop winst te behalen. Gelukkig zijn steeds meer werkgevers zich hiervan bewust.’

Aandacht voor regelingen mantelzorg in cao’s
Zo leveren Achmea, AEGON, Unilever , ABN AMRO, PWC, KLM, UWV en de cao’s van het Slagersbedrijf, GGZ , Zorgverzekeraars en VVTK ruimere verlofregelingen. Vakbonden zoals CNV, De Unie, FNV en VCP zorgen dat het thema werk en mantelzorg ook aan de onderhandelingstafel aan de orde komt en weten mooie resultaten te boeken. Helaas is er nog veel onbekendheid met de verlofregelingen en faciliteiten binnen organisaties.
Meer aandacht voor regelingen en faciliteiten

Uit het onderzoek van Werk&Mantelzorg komt naar voren dat meer dan de helft van de werkende mantelzorgers niet op de hoogte is van de (verlof)regelingen en faciliteiten die hun werkgever hen (al dan niet wettelijk verplicht) biedt. Van Dijk: ‘Verlofregelingen en oplossingen moeten meer bekendheid krijgen binnen organisaties. In oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met de uitbreiding van kort- en langdurend zorgverlof. Dit verlof mag je ook opnemen voor een huisgenoot, tweedegraads familielid of iemand anders waarmee men een sociale relatie heeft. Werkgevers kunnen de regelingen en faciliteiten beter onder de aandacht brengen. Werknemers op hun beurt kunnen verantwoordelijkheid nemen door hun zorgtaken bespreekbaar te maken. En zelf te onderzoeken welke mogelijkheden en maatwerkoplossingen er zijn binnen de organisatie. Een goede werk/privé balans is tenslotte in het belang van beide partijen’.

Over Stichting Werk&Mantelzorg
Stichting Werk&Mantelzorg is opgericht door Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg en Qidos, HR trainings- en adviesbureau, om de combinatie werk en mantelzorg in Nederland beter mogelijk te maken. Om de ambitie van een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te realiseren, werkt de stichting samen met werkgevers, overheid, gemeenten, werknemersorganisaties en mantelzorgers. Meer informatie: http://www.werkenmantelzorg.nl
Dit is een origineel bericht van Stichting Werk&Mantelzorg

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen