Door meten van uw ervaringen steeds betere zorg

0
269

Tweemaal per jaar wisselen de Santeon-ziekenhuizen uit de ervaringen van patiënten binnen een landelijke tevredenheidsmeting. Deze Customer Quality Index-Ziekenhuizen (CQI-Z) geeft aan waarover patiënten tevreden zijn en wat er beter kan. Samen met vijf andere topklinische ziekenhuizen gebruiken de Santeon-ziekenhuizen de resultaten om de zorg te verbeteren. Deze aanpak werkt, want de tevredenheid stijgt.

Bijna de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen neemt deel aan deze meting. Gemeten wordt onder meer hoe u de ontvangst op de afdeling ervaart of de bejegening en communicatie door de artsen en andere zorgverleners. Of in hoeverre u mee mag beslissen over zaken tijdens de opnamen die u belangrijk vindt. Bij Santeon-ziekenhuizen vinden ze dat laatste erg belangrijk en bieden hiervoor veel ruimte.

santeonZes toonaangevende ziekenhuizen wisselen de beste voorbeelden uit
Samen met vijf andere topklinische opleidingsziekenhuizen – georganiseerd binnen Santeon – gebruikt CWZ de ervaringen van patiënten uit de CQI-Z om de zorg voortdurend te verbeteren. De zes Santeon-ziekenhuizen verzamelen gegevens van in totaal 65.000 patiënten. Scoort een ziekenhuis erg goed op een onderdeel, dan kijken de anderen wat ze daarvan kunnen leren en overnemen. Als patiënt profiteert u van de inzichten in zes toonaangevende ziekenhuizen.

Een aanpak die werkt
Dat deze werkwijze zijn vruchten afwerpt, blijkt uit de metingen. Het eindcijfer van de Santeon-ziekenhuizen stijgt aantoonbaar sinds de start van de metingen in 2010. Op de poliklinieken van een 8.04 naar een 8.29 en in de kliniek (opgenomen patiënten) van een 8.01 naar 8.23.

De Santeon-ziekenhuizen die met elkaar kennis en ervaring delen, zijn Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Martini Ziekenhuis Groningen, Medisch Spectrum Twente, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam en St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein