90% cliënten Hezenberg online in drie maanden

0
3212

ehealthBlended behandelen: meer service, betere kwaliteit
Hezenberg Centrum voor Pastoraal Psychologische Zorg behandelt binnen drie maanden 90% van de cliënten via behandelomgeving mijn.hezenberg.nl. Samen met e-health leverancier IPPZ onderzocht de Hezenberg mogelijkheden om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren en om cliënten meer service te leveren.

Door het intake- en nazorgproces online aan te bieden is een effectiviteitsslag behaald. Cliënten die vanuit heel Nederland komen om te herstellen gaan nu thuis online aan de slag.

Rust, herstel en betere zorg
Uit heel Nederland komen cliënten naar Pastoraal Centrum de Hezenberg voor een 7 weken durende klinische behandeling. Cliënttevredenheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de behandeling beter kon.

Zo was er een wachttijd tussen de aanmelding van een cliënt en het adviesgesprek. En vanaf het adviesgesprek tot de start van klinische opname. De nazorg bestond uit 3 gesprekken bij de Hezenberg. Om deze wachttijd te overbruggen en om cliënten betere service te verlenen is gezocht naar nieuwe mogelijkheden.

Online modules voor intake en nazorg sleutel tot succes
Binnen de blended behandelomgeving mijn.hezeberg.nl verloopt de intake nu grotendeels online. In de volgende fase worden de face to face gesprekken van de nazorg vervangen worden door mail- en chatcontact met behandelaren. “Nu hoef ik niet meer 2 uur te reizen, maar kan ik thuis aan de slag. Dat is een hele verbetering”, aldus een cliënt van De Hezenberg.

Esther Boerhof, projectleider e-health Hezenberg: “Doordat de Hezenberg via een online intake- en nazorgmodule en een bibliotheek met aanvullende informatie cliënten blended behandelt, zijn knelpunten opgelost. Ons doel was dat minimaal 50% van onze cliënten de online modules doorloopt. Inmiddels is 90% van onze cliënten online. Daar zijn we erg over te spreken. Het gebruik van e-health is echt een meerwaarde voor onze cliënten.”

Behandelproces inzichtelijk voor cliënt
Sinds de start in augustus hebben cliënten kennis gemaakt met de online intake. Ze zien precies wat ze online moeten doen.
Esther Boerhof “Cliënten hebben deze nieuwe manier van behandelen goed ontvangen. Ze krijgen in de intakefase veel informatie op maat. Wij merken dat cliënten nu zelf een veel actievere rol spelen bij de start van de behandeling en veel meer ruimte hebben om te reflecteren.”

Vorig artikelNPCF: ‘Discussie over eigen bijdrage en eigen risico in de zorg nog maar eens voeren.’
Volgend artikelDokter op Dinsdag over de oogziekte glaucoom
Innovatie Psychologische en Psychiatrisch Zorg (IPPZ) is een in 2008 gestart bureau dat vernieuwing van de zorg binnen de GGZ stimuleert door projectondersteuning, innovatiemanagement en productontwikkeling. De expertise van de initiatiefnemers betreft zowel behandelinhoudelijke aspecten (behandelervaring in psychiatrie en psychotherapie) als ICT-aspecten (ontwikkeling, projectmanagement, beheer). Bij IPPZ ligt het accent op innovatie van bestaande behandelingen en integratie van face-to-face en online behandeling. De werkwijze kenmerkt zich door bottom-up ontwikkeling: de gebruikersinterface/functionaliteiten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaren behandelaars. Visie IPPZ komt voort uit enthousiasme voor de mogelijkheden van ICT en internet en uit de overtuiging dat professionals een sleutelrol moeten krijgen bij het inrichten van ICT-toepassingen voor de primaire zorg. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat informatie-uitwisseling en communicatie tussen cliënt en hulpverlener(s) zich op de voorgrond afspelen en secundaire processen (registratie, administratie, verantwoording, financiële afwikkeling) op de achtergrond.