Bezwaarschrift mantelzorgers voor huishoudelijke hulp

Array

senior oude man mantelzorg maaltijd etenDit is een origineel bericht van Mezzo
Bezwaarschrift voor mantelzorgers die het niet redden zonder huishoudelijke hulp
Mezzo is blij met de uitspraak van de rechter dat gemeenten zonder onderzoek geen huishoudelijke hulp mogen schrappen. Deze uitspraak is niet alleen belangrijk voor de cliënt, maar ook voor mantelzorgers. Huishoudelijke hulp is namelijk een belangrijke vorm van ondersteuning voor mantelzorgers. Mezzo adviseert mantelzorgers die het niet gaan redden zonder huishoudelijke hulp, gebruik te maken van het bezwaarschrift dat is te downloaden op de website van de vereniging.

Uitgangspunt van de Wmo is dat maatwerk wordt geleverd. Daarvoor is een gesprek tussen gemeente, zorgvrager en mantelzorger essentieel. Uit dat keukentafelgesprek moet blijken wat de cliënt zelf kan doen, op welke onderdelen de mantelzorger kan bijspringen en welke professionele hulp nodig is. Omdat het gaat om maatwerk kan het dus voorkomen dat aan de ene keukentafel in overleg wordt besloten dat de mantelzorger het huis schoonhoudt. Terwijl in een andere situatie het aantal uren huishoudelijke hulp overeind blijft omdat de mantelzorger al andere zorgtaken doet en niet nog meer op zich kan nemen. Op zo’n moment zet de gemeente huishoudelijke hulp in ter ondersteuning van de mantelzorger.

Bezwaarschrift
Het keukentafelgesprek gaat niet alleen om huishoudelijke hulp, maar ook over andere vormen van ondersteuning, zoals begeleiding, dagbesteding, respijtzorg of praktische voorzieningen. Het bezwaarschrift over het schrappen van de huishoudelijke hulp – zonder overleg – is te vinden op de nieuwspagina van www.mezzo.nl. Voor alle overige juridische zaken die mantelzorgers betreft kunnen zij terecht bij de Sociaal Juridische Dienst van Mezzo.
Bron: Nieuwsbank.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen