Rapiscan risicovol voor patiënten met afwijkende bloeddruk of hartkloppingen en bij gelijktijdig gebruik van aminofylline

0
626

Bij gebruik van regadenoson (Rapiscan) zijn meldingen geweest van CVA (beroerte). Artsen wordt geadviseerd regadenoson niet toe te dienen aan patiënten met ernstige hypotensie (lage bloeddruk); uit te stellen bij patiënten met een hypertensie (hoge bloeddruk), die niet onder controle is en voorzichtig te zijn bij patiënten  met een voorgeschiedenis van atriumfibrilleren (hartkloppingen) of bij patiënten met risico op ernstige hypotensie.

Aminofylline, dat soms wordt gebruikt om ernstige en aanhoudende bijwerkingen van regadenoson te verlichten, leidt in sommige gevallen tot een verlenging van een regadenoson-geïnduceerd insult (toeval). Gebruik van aminofylline voor het stoppen van regadenoson-geinduceerde insulten wordt afgeraden.

hart stethoscoopDit schrijft de firma Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar alle specialisten (en specialisten in opleiding) van de specifieke ziekenhuisafdelingen (nucleair geneeskundigen, radiologen, cardiologen en ziekenhuisapothekers).
Regadenoson is een coronaire vaatverwijder die uitsluitend diagnostisch gebruikt wordt bij een bepaald type hartscan om beelden te maken, die laten zien hoe goed het bloed naar de spieren van het hart stroomt.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht. Een overzicht van DHPC’s is te vinden op de website van het CBG.

Bron: CBG-MEB