Grootste private verslavingszorginstelling in Nederland gaat stapsgewijs blended behandelen

0
3174
behandelomgeving solutions

behandelomgeving solutionsPrivate verslavingszorginstelling SolutionS start stapsgewijs met blended behandelen van cliënten van het ambulante behandeltraject. De instelling behandelt cliënten online via losse opdrachten. Het doel daarbij is om cliënten meer regie te geven over hun eigen behandeling. De cliënt kan een hulpverlener snel en veilig een bericht sturen wanneer de cliënt dat nodig heeft. Binnen e-health behandelomgeving Karify is SolutionS gestart met blended behandelen.

E-health geeft cliënt verslavingszorg regie over behandeling
De ambulante tak van private verslavingszorginstelling SolutionS behandelt cliënten vanaf nu blended. Naast face-to-face contact maken ze thuis opdrachten die hun behandelaar klaar zet in de online behandelomgeving.

E-health inzetten om de cliënt regie over zijn eigen behandeling te geven past binnen de visie van SolutionS. Via de bibliotheek met onder andere filmpjes verdiepen cliënten zich in de achtergrond van de verslavingsproblematiek. En op momenten dat ze het moeilijk hebben sturen ze een e-mail naar hun behandelaar. Dit geeft cliënten houvast.

Ook geven behandelaren eenvoudig feedback op ingeleverde opdrachten. Doordat alle opdrachten en de feedback bij elkaar staan in het persoonlijke dossier, kan de cliënt alles teruglezen wanneer het hem zelf uitkomt. Het middelengebruik houdt de cliënt bij in zijn online dagboek. Via een overzichtelijke grafiek krijgt de behandelaar een goed overzicht en speelt daarop in als dat nodig is. Cliënten zijn hierdoor minder afhankelijk van de zorgverlener.

Blended behandelen in stappen
De keus om met losse online opdrachten te starten heeft geresulteerd in een snelle implementatie. Binnen twee maanden is het idee om blended te behandelen uitgewerkt en in no time is de e-health omgeving geïmplementeerd. Alleen cliënten die niet in de verslavingskliniek zijn opgenomen worden blended behandeld. SolutionS verkent drie maanden hoe zij digitale zorg voor deze cliëntengroep het beste kunnen toepassen. Daarna neemt de instelling verdere stappen.

SolutionS
Private verslavingszorginstelling SolutionS biedt ambulante en klinische verslavingszorg. Cliënten krijgen in twaalf stappen hulp bij een verslaving. SolutionS richt zich met haar behandeling op iedereen die bewust in het leven staat of wil staan.

Karify
Karify is een nieuw e-healthportaal, ontwikkeld door e-health leverancier IPPZ. Zorgverleners bieden online zorg en informatie op maat en delen informatie over de keten in de beveiligde behandelomgeving. Cliënten verzamelen en beheren hun persoonlijk dossier en delen informatie met zorgverleners en familie.

 

Vorig artikelZN: Norbert Hoogers, directievoorzitter van Divisie Zorg & Gezondheid bij Achmea, opvolger Roelof Konterman
Volgend artikelAmphia leidt 60 oncologieverpleegkundigen op
Innovatie Psychologische en Psychiatrisch Zorg (IPPZ) is een in 2008 gestart bureau dat vernieuwing van de zorg binnen de GGZ stimuleert door projectondersteuning, innovatiemanagement en productontwikkeling. De expertise van de initiatiefnemers betreft zowel behandelinhoudelijke aspecten (behandelervaring in psychiatrie en psychotherapie) als ICT-aspecten (ontwikkeling, projectmanagement, beheer). Bij IPPZ ligt het accent op innovatie van bestaande behandelingen en integratie van face-to-face en online behandeling. De werkwijze kenmerkt zich door bottom-up ontwikkeling: de gebruikersinterface/functionaliteiten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaren behandelaars. Visie IPPZ komt voort uit enthousiasme voor de mogelijkheden van ICT en internet en uit de overtuiging dat professionals een sleutelrol moeten krijgen bij het inrichten van ICT-toepassingen voor de primaire zorg. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat informatie-uitwisseling en communicatie tussen cliënt en hulpverlener(s) zich op de voorgrond afspelen en secundaire processen (registratie, administratie, verantwoording, financiële afwikkeling) op de achtergrond.