Medisch implantatenregister van start

registerVorige week is het landelijk implantatenregister in gebruik genomen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) besloot tot de bouw van dit register om de traceerbaarheid van medische implantaten te vergroten. In het landelijke implantatenregister staan de implantaten die ingebracht zijn en deze kunnen, indien nodig, getraceerd worden door de zorgverlener tot aan de patient. Bij implantaten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld borstimplantaten, kunstheupen en pacemakers.

`De start van dit register is een belangrijke stap,’ aldus Schippers. `Als er achteraf iets mis blijkt te zijn met een implantaat, kunnen patienten vanaf nu veel makkelijker gevonden worden. De arts kan patienten zo snel informeren en nazorg verlenen. Dat is erg belangrijk om extra schade te voorkomen.’

Ook wordt gewerkt aan een medische bijsluiter voor implantaten waarop onder andere de naam van het product en het type-nummer staan en websites waar info over het product up-to-date kunnen worden gevonden.

Traceerbaarheid implantaten van belang
Er kunnen problemen met een bepaald implantaat aan het licht komen die mogelijk schadelijk zijn voor een patient, bijvoorbeeld in het geval van de PIP-borstimplantaten. In dat geval is het van belang zo snel en efficient mogelijk alle niet naar behoren functionerende implantaten te kunnen opsporen. Door het landelijke implantatenregister wordt dit nu mogelijk. Het landelijk register is een koppeling van bestaande registraties van cardiologen, orthopedisch chirurgen en de recent gestarte registratie van de plastisch chirurgen. In de loop van 2015 zal ook de registratie van de gynaecologen aan het implantatenregister worden toegevoegd. Samen met de beroepsgroepen is hard gewerkt aan de totstandkoming van het landelijke implantatenregister.

Registratie verplicht
De komende tijd zal het register stap voor stap worden uitgebreid om uiteindelijk tot een volledig landelijk dekkend register te komen. Minister Schippers werkt aan een wet die de registratie van implantaten verplicht.
Bron: Rijksoverheid