NFI geeft visie op technologie op internationaal congres

digitaal5Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is deze week aanwezig op de Royal Academy Meeting in Londen. De top van de forensische wetenschap uit Europa, de Verenigde Staten en Australië komt hier samen om hun visies te delen over de toekomst van forensisch onderzoek. Forensisch wetenschapper Arian van Asten van het NFI is gevraagd om de visie van het NFI te geven op de rol van technologie in de forensische wetenschap.

“Die visie is dat met nieuwe technologie het NFI het mogelijk kan maken dat ketenpartners forensisch onderzoek deels zelf kunnen gaan uitvoeren”, zegt Van Asten daarover. Dat betekent dat in sommige onderzoeken het NFI in de toekomst faciliterend gaat werken.

Landelijk systeem
“Vanuit het concept van ‘integrated forensic platforms’ denken we dat het mogelijk is dat op locatie kwalitatief geborgd onderzoek kan worden uitgevoerd zonder dat specifieke forensische expertise is vereist”, legt Van Asten uit. “Een landelijk systeem waaraan de veldapparatuur is gekoppeld, kan zorgen voor kwaliteitsborging en het totale overzicht en inzicht garanderen terwijl op zeer efficiënte en effectieve wijze analyse op locatie kan worden uitgevoerd.”

Het NFI ontwikkelt momenteel samen met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie dergelijke platforms voor drugstesten en de analyse van grote hoeveelheden digitale data.

De Royal Academy Meeting vindt van maandag tot en met donderdag plaats in Londen.

Meer informatie

Bron:  Rijksoverheid