Patiënten moeten niet stoppen met schildkliermedicatie

@schildklier (SON) adviseert patiënten dringend om, naar aanleiding van de uitzending, niet plots te stoppen met #Thyrax of de dosering te veranderen. Ervaart u klachten na de verpakkingswijziging? Raadpleeg uw arts!

Wees alert op bijwerkingen bij gebruik van THYRAX DUOTAB in doordrukstrips
Gebruikers van THYRAX DUOTAB in doordrukstrips worden opgeroepen hun arts te raadplegen als ze bijwerkingen zoals  hartkloppingen, hoofdpijn en verhoogde transpiratie ondervinden (mogelijk veroorzaakt door stijging van de schildklierhormoonspiegels). Sinds eind november 2013 de verpakking gewijzigd is van een glazen potje naar doordrukstrips, zijn er opvallend veel klachten over bijwerkingen van het geneesmiddel.

Op dit moment wordt onderzocht waarom het aantal meldingen van bijwerkingen is toegenomen. De samenstelling is van de Thyrax-tabletten is ongewijzigd gebleven nadat de verpakking is veranderd. Mogelijk blijft in de tabletten in blistervorm de concentratie actieve levothyroxine hoger dan in de tabletten in de flesverpakking omdat de blistervorm beter beschermt tegen omgevingsfactoren.

Apothekers worden opgeroepen om patiënten te waarschuwen tegen mogelijke verschijnselen van hyperthyreoïdie als ze overstappen op een blisterverpakking. Doen die bijwerkingen zich voor, dan is het raadzaam patiënten door te verwijzen naar hun arts.

lab researchVanavond 16 februari 2015, om 20.30 uur wordt in het tv-programma Radar (AvroTros) aandacht besteed aan de schildkliermedicatie Thyrax. Nadat de verpakkingswijze is veranderd, kwamen veel meldingen van patiënten binnen met diverse klachten. Onlangs gaf de firma Aspen, op verzoek van het CBG een informatiebrief uit (Vorderingen Medicatiebeleid) voor zorgprofessionals.

Over het geneesmiddel levothyroxine (Thyrax) zijn, sinds de verpakking is gewijzigd, opmerkelijk veel meldingen gedaan van bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. De beste indicatie of dit komt #Thyrax in de nieuwe verpakking, kan een arts uit de bloedwaarden halen. Als er, zoals de inmiddels ontstane Thyrax-patiëntenbeweging aangeeft, mogelijk meer hormoon zou zitten in de tabletjes in de nieuwe doordrukverpakking, doordat in tegenstelling tot de tabletten in de flesverpakking, minder gevoelig zijn voor omgevingsfactoren. Zou je dat dus ook moeten terugzien in de bloedwaarden van een patiënt met bijwerking die zijn ontstaan na inname van Thyrax in de nieuwe blisterverpakking.  Er moet dan ook een hogere concentratie actieve levothyroxine kunnen worden gemeten in het bloed bij die patiënt. In een ver verleden is er ook al eens gerapporteerd over de verschillende werkzaamheid van schildkliertabletten. Er werd destijds een verband met fabricage methodes verondersteld.

Eind 2013 ging de fabrikant van het middel over van een glazen verpakking naar een doordrukstrip om de tabletten beter tegen vocht te kunnen beschermen. Hoewel de samenstelling van het geneesmiddel niet is gewijzigd, wordt er meer melding gedaan van bijwerkingen die wijzen op hyperthyreoïdie (een te hoge concentratie schildklierhormoon in het bloed). Artsen en apothekers wordt aangeraden alert te zijn op symptomen van hyperthyreoïdie zoals hartkloppingen, overmatig zweten en hoofdpijn.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft Aspen Pharma verzocht onderzoek te doen naar de oorzaak van de toename van het aantal bijwerkingen, dit onderzoek is reeds gestart en richt zich onder andere op mogelijke gevolgen van veranderingen in de verpakking. De resultaten zijn naar verwachting over enkele maanden beschikbaar. Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar alle artsen en apothekers.

Als u een bijwerking ervaart of een vraag hebt over behandeling met THYRAX DUOTAB, wordt u verzocht uw arts te raadplegen.

Aspen Pharma, heeft in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg in november 2014 een brief gestuurd naar artsen en apothekers met de oproep alert te zijn op de eerder genoemde bijwerkingen.

Indien u nog vragen heeft over dit geneesmiddel kunt u contact opnemen met het aanspreekpunt van Aspen Pharma.
Telefoon: 020 -7095007
E-mail: [email protected]

DHPC Thyrax, november 2014

THYRAX DUOTAB (Levothyroxine) kan worden voorgeschreven aan patiënten waarvan de schildklier niet optimaal werkt.

Bijgaande brief van Aspen Pharma is tot stand gekomen in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Levothyroxine kan worden voorgeschreven aan patiënten waarvan de schildklier niet optimaal werkt.

Bron: CBG, Lareb, De Telegraaf

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen