Vrouwen meest tevreden met ruggenprik als pijnstiller bij bevalling

Vrouwen die bij de bevalling een ruggenprik krijgen zijn tevredener over hun pijnstilling dan vrouwen die remifentanil, een morfineachtige pijnstiller, gebruiken. Dat publiceert Liv Freeman, gynaecoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), in het British Medical Journal. De resultaten weerspreken eerder onderzoek, waarbij geen verschil in tevredenheid tussen beide methoden van pijnstilling te zien was.

Van mei 2011 tot oktober 2012 werden in vijftien Nederlandse ziekenhuizen, binnen de structuur van het NVOG Consortium, 1414 zwangere vrouwen willekeurig verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg in geval van verzoek om pijnstilling tijdens de bevalling een ruggenprik, en de andere remifentanil via een zelf te besturen pompje. Vervolgens werd deze vrouwen na toediening herhaaldelijk gevraagd een cijfer te geven aan de mate van pijn die zij hadden en aan de mate waarin zij tevreden waren met de pijnstilling. Vrouwen die de ruggenprik kregen, hadden gemiddeld minder pijn en waren meer tevreden met hun pijnstilling.

ruggenprikGeen verschil voor baby
De methode van pijnstilling bleek de uitkomst van de zwangerschap niet te beïnvloeden: in de twee groepen kwamen evenveel baby’s gezond ter wereld en moesten evenveel baby’s opgenomen worden. Het grootste verschil met eerdere studies is de grootte van de groep onderzochte vrouwen. Die was eerder niet groot genoeg om een significant verschil in tevredenheid met de pijnstilling aan te tonen, meent Freeman.

Bijwerkingen
In ongeveer 20 procent van alle bevallingen in een ziekenhuis wordt een ruggenprik als pijnstiller toegediend. Zeker de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen biedt ook remifentanil aan, een morfineachtig middel dat de zwangere vrouw zelf kan toedienen via een pompje. Het laatste middel heeft vaak de voorkeur bij relatief korte bevallingen, of wanneer een ruggenprik niet mogelijk is. Hoe vaak precies remifentanil wordt gebruikt is niet bekend. Beide methoden hebben bijwerkingen. Na een ruggenprik wordt vaker koorts waargenomen. Dit leidt echter niet tot meer behandeling met antibiotica van de moeder of tot langere opname van de baby. Bij remifentanil wordt vaker een daling van het zuurstofgehalte in het bloed van de moeder gezien.

Ademhalingsproblemen
Freeman vindt dat deze resultaten aantonen dat ziekenhuizen remifentanil niet zomaar als een gelijkwaardige vervanger van de ruggenprik moeten zien. “Zorgverleners moeten zich er bovendien van bewust zijn dat bij het gebruik van remifentanil serieuze ademhalingsproblemen kunnen optreden.”

Het  wetenschappelijke artikel is verschenen in het British Medical Journal.

LUMC

Als het centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

Recente artikelen