NVA: Oproep commentaar Zorgstandaard Chronische Pijn (deadline 6 maart)

0
815

Het concept van de Zorgstandaard Chronische Pijn is nu beschikbaar voor commentaar. De zorgstandaard is ontwikkeld op initiatief van de DPS en SWP (Dutch Pain Society en Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem). De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie ontvangt graag commentaren uit het veld. (Vóór 6 maart 2015 aan te leveren per mail nva@anesthesiologie.nl).

Aanleiding & doel
In november 2011 is onder leiding van collega Prof. dr. Huygen het regieraadrapport ‘Chronische Pijn’ verschenen. Eén van de aanbevelingen uit dat rapport betrof het ontwikkelen van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard voor diagnostiek en behandeling van chronische pijn.

vereniging anesthesiologenChronische pijn vraagt om een integrale benadering en dus een multidisciplinaire aanpak. Dit kan alleen worden gerealiseerd bij heldere afspraken tussen alle betrokken zorgverleners onderling en tussen de zorgverleners en andere betrokkenen, zoals patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Die afspraken betreffen niet alleen de inhoud van de zorg voor mensen met chronische pijn, maar ook de organisatie daarvan.

De zorgstandaard geeft een functionele beschrijving van de zorg voor mensen met chronische pijn vanuit het patiëntenperspectief. De standaard heeft betrekking op het gehele zorgcontinuüm binnen en tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn, vanuit het principe van de stepped care. Deze standaard is opgebouwd uit identificeerbare ‘losse’ bouwstenen die in het continuüm zijn geplaatst.

Vorig artikelNederland griept door. Vlaanderen griepvrij.
Volgend artikelAPO-T verhuist naar Pivot Park
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.