foodwatch: NVWA nam bewust risico door consumenten niet in te lichten over miltvuur

0
393

foodwatch gaat in bezwaar tegen beslissing WOB-verzoek
NVWA nam bewust risico door consumenten niet in te lichten over miltvuur, stelt voedselwaakhond foodwatch. foodwatch diende in oktober 2014, nadat een partij rundvlees uit voorzorg van de markt werd gehaald, een verzoek in op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om openbaar te krijgen welke producten mogelijk besmet waren. De NVWA weigert vooralsnog om die informatie bekend te maken, vanuit de angst dat bedrijven onevenredig benadeeld zouden kunnen worden. Uit overige communicatie in de zaak die wel openbaar werd gemaakt, blijkt de NVWA zichzelf tegen te spreken: miltvuur is zo gevaarlijk voor de consument, dat er geen enkel risico genomen mag worden. NVWA heeft het vlees daarom tot aan de schappen teruggeroepen. Toch werden consumenten niet ingelicht over welke producten mogelijk nog in hun vriezer lagen (of liggen), terwijl daaraan hetzelfde risico verbonden was.

miltvuurOp 10 oktober 2014 maakte de NVWA bekend dat een partij rundvlees uit voorzorg van de markt werd gehaald. De reden was dat twee van de verwerkte karkassen afkomstig waren van een Slowaakse veehouderij waar naderhand miltvuur is vastgesteld. Dat is een infectieziekte waarbij de gezondheidsgevolgen voor mensen zeer ernstig kunnen zijn. Wanneer je door het eten van de bacterie ziek wordt, is de kans op overlijden vijftig procent. Dat stelt het Bureau Risicobeoordeling (BuRo), die de NVWA adviseerde om dit vlees, en het vlees van runderen die met dit vlees in aanraking zijn gekomen, van de markt te halen. Een gevaar voor de volksgezondheid kon volgens het BuRo immers niet worden uitgesloten. Toch werden consumenten niet ingelicht om welke producten het ging, terwijl ze het vlees mogelijk al in huis hadden gehaald. foodwatch diende daarom op 16 oktober een WOB-verzoek in om de informatie te achterhalen en ontving op 23 januari een reactie van de NVWA.

Woorden stroken niet met daden
Net als bij de voorgaande (paarden)vleesschandalen weigerde de NVWA om de namen van betrokken eindproducten openbaar te maken, vanuit de angst dat bedrijven onevenredig benadeeld zouden kunnen worden. Wel ontving foodwatch documenten waaruit meerdere keren blijkt dat de autoriteit vond dat er geen enkel risico genomen mocht worden. Bijvoorbeeld in de brief van 16 oktober die de NVWA naar alle afnemers stuurde: “De gevolgen van miltvuur zijn dermate ernstig dat zelfs een heel kleine kans daarop niet aanvaard kan worden. (…) Daarom dient uit voorzorg de hele partij vernietigd te worden.” En in de nota van 4 november aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken: “Gezien de risico’s die met miltvuur gepaard gaan, heeft de NVWA besloten geen risico te nemen…” In het situatierapport van het Centraal Veterinair Instituut wordt zelf het worst case scenario gemeld: “Mensen overlijden direct na het eten van (besmet) rundvlees”.

“Het vlees is teruggeroepen, maar een deel is alsnog bij consumenten terecht gekomen en zij zijn niet ingelicht of opgeroepen het vlees weg te gooien. Kortom, de woorden van de NVWA stroken niet met de genomen acties en er is bewust een risico genomen,” stelt Hilde Anna de Vries, woordvoerder foodwatch. “Het is onacceptabel dat de NVWA keer op keer de belangen van bedrijven boven die van consumenten plaatst.”

foodwatch gaat in bezwaar

Volgens foodwatch zijn naast de consument, ook de voedselindustrie en de NVWA zelf niet geholpen bij geheimzinnigheid. De voedselwaakhond pleit ervoor dat overheidsdiensten als de NVWA verplicht worden consumenten direct te informeren over betrokken eindproducten bij elk nieuw schandaal dat aan het licht komt. Op 26 februari is foodwatch in bezwaar gegaan tegen de beslissing van de NVWA om de namen van de betrokken producten niet openbaar te maken. Bezorgde consumenten kunnen via de foodwatch-website een e-mail naar de NVWA en de verantwoordelijke ministeries sturen met de vraag alsnog openbaar te maken welke producten mogelijk besmet waren.


Bron: foodwatch

Vorig artikel“Triagisten zijn sociaal en stabiel”
Volgend artikelNieuw: online community voor diabetes
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.