Symposium Roken in de GGZ: samen roken of samen stoppen?

Array

stoppen-met-roken1-193x200Op donderdagmiddag 18 juni organiseert het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) van het Trimbos-instituut een symposium over de vraag in hoeverre cliënten in de GGZ gestimuleerd worden te stoppen met roken.

Mensen met een psychische stoornis roken beduidend meer en vaker dan mensen zonder stoornis. Roken vormt ook een mogelijke verklaring voor de kortere levensverwachting in deze groep. Maar in hoeverre worden cliënten in de GGZ gestimuleerd om te stoppen met roken? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het symposium op 18 juni.

Aanmelden

Onderzoek Rookbeleid in de GGZ
Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) van het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar roken in de GGZ. Het formeel gevoerde rookbeleid is onderzocht, de praktische invulling ervan, en de mate waarin ondersteuning bij het stoppen met roken plaatsvindt tijdens verblijf in geïntegreerde GGZ-, verslavingszorg-, en RIBW-instellingen in Nederland.

Tijdens het symposium worden de belangrijkste onderzoeksresultaten gepresenteerd, en wordt het rapport aangeboden aan een vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS. Daarnaast biedt het programma inspirerende lezingen van wetenschappers en professionals uit de praktijk rond het thema roken en psychiatrische problematiek.

Keynote spreker
Keynote spreker is professor Geert Dom, een autoriteit op het gebied van comorbiditeit van verslaving en verbonden aan CAPRI, het psychiatrisch onderzoekscentrum van de Universiteit Antwerpen. Professor Dom werkt als hoofbehandelaar in het Psychiatrisch Centrum van de Broeders Alexianen in Boechout, België. Hij spreekt over de comorbiditeit tussen (tabaks)verslaving en psychiatrische problematiek.

Voor wie
Bent u beleidsmaker, manager, professional of onderzoeker geïnteresseerd in roken en psychiatrische problematiek? Heeft u een uitgesproken mening voor of tegen een strenger rookbeleid in de GGZ? Dan is het symposium zeker interessant voor u!

Programma
12.15 – 13.05 uur
Inloop en lunch

13.05 – 13.15 uur
Welkomstwoord, dagvoorzitter dr. René Keet, psychiater GGZ NHN

13.15 – 14.00 uur
Keynote spreker professor Geert Dom van de Universiteit  Antwerpen: Roken, ben je gek?

14.00 – 14.55 uur
Presentatie resultaten rapport ‘Rookbeleid in de GGZ’ door Matthijs Blankers, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut & aanbieding rapport aan vertegenwoordiger Ministerie van VWS

14.55 – 15.10 uur
Reactie op resultaten rapport Rookbeleid GGZ van partijen uit het veld

15.10 – 15.30 uur
Pauze

15.30 – 16.00 uur
Ervaringen vanuit de praktijk van de zorgverlener. Lezing door Ronald van Gool, verpleegkundig specialist GGZ InGeest

16.00 – 16.30 uur
Ervaringen vanuit het perspectief van de cliënt. Lezing door Tim Kreuger, ervaringswerker GGZ InGeest

16.30 – 17.00 uur
Naar een rookvrije GGZ in 2015. Lezing door Mariëlle Brenninkmeijer, internetbehandelaar bij Tactus

17.00 – 17.10 uur
Slotwoord van de dagvoorzitter

17.10 – 18.00 uur
Nabeschouwing onder het genot van een hapje en een drankje

Overige informatie
Deelname is kosteloos en gaat op volgorde van inschrijving. Locatie is het Trimbos-instituut (routebeschrijving).
Voor vragen kunt u terecht bij Wieke Ter Weijde, [email protected] of Matthijs Blankers, [email protected].

Aanmelden

Bron: Trimbos  Instituut

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen