Acties foodwatch rondom miltvuur hebben resultaat!

0
222

Eergisteren was het Wereldgezondheidsdag, welke dit jaar terecht in het teken van voedselveiligheid stond. Door internationale handel en de globalisering van onze voedselketens wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Zo geeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan dat er jaarlijks wereldwijd 2 miljoen doden vallen door besmet en onveilig voedsel. Meer dan 200 ziektes, van diarree tot kanker, kunnen veroorzaakt worden door onveilig voedsel en water. Ook in Nederland is de voedselveiligheid niet altijd gegarandeerd. Zoals je misschien voorbij hebt zien komen kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die onder meer toezicht houdt op de voedselveiligheid, twee weken geleden opnieuw in opspraak door haar acties rondom vlees dat mogelijk besmet was met miltvuur. Deze zaak kwam eind 2014 aan het licht; het grootste deel van het mogelijk besmette vlees werd teruggeroepen tot aan de supermarkt. Toch werden consumenten niet ingelicht om welke producten het ging, terwijl ze het vlees mogelijk al in huis hadden gehaald.

miltvuur-200x200foodwatch maakt zicht sterk voor jouw belangen
Via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) probeerde foodwatch direct te achterhalen welke producten mogelijk besmet waren met miltvuur. Helaas weigerde de NVWA, net als bij eerdere schandalen, om die informatie bekend te maken vanuit de angst dat bedrijven onevenredig benadeeld zouden kunnen worden. Uit de documenten die we wel van de NVWA ontvingen, en die we samen met RTL naar buiten brachten, blijkt dat de autoriteit bewust risico nam door consumenten niet in te lichten over welke vleesproducten eind 2014 mogelijk besmet waren met miltvuur. Een deel van de betrokken producten was namelijk al bij de consument terecht gekomen. Onacceptabel, vindt foodwatch. Word je ziek door het eten van besmet vlees, dan kan miltvuur dodelijk zijn. Het risico voor de volksgezondheid was, volgens een risicobeoordeling van de NVWA, ernstig genoeg om het vlees uit voorzorg tot aan de supermarkt terug te roepen. Maar consumenten die het vlees mogelijk al hadden gekocht en geconsumeerd, of nog in de diepvries hadden liggen, werden – opnieuw – niet geïnformeerd.

Het is onaanvaardbaar en onbegrijpelijk dat de NVWA keer op keer het economische belang van bedrijven boven jouw gezondheid en jouw informatierecht stelt. De NVWA bestáát om ons te beschermen tegen mogelijk gevaarlijk voedsel. Terugroepacties moeten verder gaan dan tot aan de supermarkt alleen – jij als consument hebt het recht om te weten wat je eet! Vind jij dit ook belangrijk? Steun dan het werk van foodwatch door je aan te melden als donateur!

Onze acties hebben resultaat
Na het RTL-nieuwsitem vroegen de PvdD en SP direct om een Kamerdebat over het gebrek aan transparantie van de NVWA in de miltvuur zaak; dit debat werd op 2 april jl. gehouden. Ook werd onlangs bevestigd dat er inmiddels een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt over het openbaarmaken van inspectiegegevens van de NVWA. foodwatch blijft deze ontwikkelingen volgen en houdt jou daarvan op de hoogte!

Volstrekt onafhankelijk
foodwatch is een kleine organisatie met een groot bereik. Dankzij onze donateurs zijn we volstrekt onafhankelijk van overheden en de voedselindustrie. Alleen op die manier kunnen we ons werk blijven doen; opkomen voor jouw recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel. Je kunt erop vertrouwen dat wij jouw belangen altijd centraal zullen stellen.

Klein team
Onze onafhankelijkheid is uitermate belangrijk, maar het is niet makkelijk. We werken met een klein team (vanaf 1 mei met 4.1 fte en 1 vrijwilliger) in een klein kantoortje in Amsterdam. Daar vechten we met een klein budget voor transparantie in de voedselindustrie; een miljardenindustrie die met succes voor haar belangen lobbyt. Helaas moeten we door onze beperkte capaciteit ook regelmatig nee zeggen en onderwerpen laten liggen. We zouden dan ook ontzettend graag ons team willen uitbreiden. Op die manier zouden we meer onderzoek kunnen doen en meer campagnes kunnen voeren. Maar zonder jouw hulp zijn we nergens. Daarom wil ik je vragen of we op jou kunnen rekenen om ons werk te steunen als donateur. Zo werken we samen voor jouw recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel.