Nieuwe diagnostische methoden voor de forensische pathologie

0
452

Betere technieken ontwikkeld voor oplossen van misdrijven
Veel technieken binnen de forensische pathologie kunnen nog een stuk beter. Dat laat Frank van de Goot zien, die bij VUmc promotieonderzoek deed naar letseldatering, de ontbinding van lijken en een nieuwe manier om – voorheen onopgemerkt – hartfalen aan te tonen. Hij promoveert woensdag 15 april.
De forensische pathologie (onderzoek naar de doodsoorzaak of de identiteit van een overledene) is vaak cruciaal bij het oplossen van misdrijven. Toch wordt er in Nederland relatief weinig wetenschappelijk onderzoek verricht op dit vakgebied. Het strafrecht maakt meestal gebruik van bestaande literatuur, maar zet geen vernieuwing in gang.

sectiekamer-bij-het-nfi-436px_tcm119-446811“Er is echter wel degelijk behoefte aan basaal, niet-zaakgericht onderzoek om tot nieuwe inzichten te komen of om bestaande forensische diagnostische methoden te verbeteren”, zegt Frank van de Goot, die bij VUmc promotieonderzoek deed naar onder andere letseldatering, de ontbinding van lichamen en hartfalen.

Letseldatering
Van de Goot heeft technieken onderzocht voor letseldatering, die kunnen bijdragen aan beter onderbouwde uitspraken over de tijd die zat tussen het oplopen van een letsel en de dood. Hij vond een techniek die geschikt is om met redelijke zekerheid vroeg letsel te kunnen dateren.

Varkenspootjes begraven
Verder onderzocht Van de Goot hoe menselijk weefsel ontbindt als het in de grond zit. Zijn experimentele benadering bestond eruit dat hij meerdere varkenspoten (uit slachtafval) begroef in twee verschillende grondsoorten en die respectievelijk één, twee en drie maanden liet zitten. Hieruit volgde dat de mate van ontbinding niet zozeer afhangt van de samenstelling van de grond, maar vooral van het vochtgehalte. Hoe hoger het vochtgehalte, hoe beter het lichaam geconserveerd blijft. Deze resultaten droegen bij aan een echte case, waarbij het lichaam van een slachtoffer behoorlijk intact uit de grond werd gehaald. Van de Goots metingen droegen bij aan de conclusie dat het slachtoffer toch al drie maanden dood was.

Worsteling of handgemeen
Een derde onderwerp was hartfalen, dat acuut kan optreden tijdens of na een worsteling of handgemeen. Van de Goot laat zien dat met een elektronenmicroscoop aan te tonen is dat een slachtoffer een hartinfarct heeft gehad, terwijl dat met de traditionele methode (een plakje weefsel bekijken na obductie) niet was gelukt. Ook dit deelonderzoek kan in de toekomst helpen bij het beter achterhalen van de doodsoorzaak van een slachtoffer.

Proefschrift
Het proefschrift van Van de Goot is hier te vinden. Van de Goot werkt nu bij Symbiant.