Effecten van geluid op de hersenen en gedrag

0
2417

Naeem Komeilipoor onderzocht in zijn promotieonderzoek hoe we akoestische informatie verzamelen om op basis daarvan adequate acties uit te voeren. De resultaten suggereren het bestaan van directe projecties van de auditieve (geluid) op de motorische (beweging) hersenschors voor een snelle verwerking van onaangename of bedreigende geluiden (‘fight-or-flight’ respons).

Het waarnemen van geluid heeft diverse effecten op het uitvoeren van acties, blijkt uit het onderzoek. Zo beïnvloedt bijvoorbeeld de valentie (oftewel het belang) van geluid de prikkelbaarheid van de motorische hersenschors: onaangename en aangename akoestische stimuli verhogen de prikkelbaarheid in respectievelijk de linker- en rechterhersenhelft. hersenscan-215x200Soortgelijke effecten treden ook op bij de visuele waarneming van betekenisvolle gebaren. Indien een geluid niet in overeenstemming is met een visuele prikkel of met een uit te voeren actie, verandert de waarneming van dat geluid, hetgeen gepaard gaat met een specifiek activatiepatroon in de temporale hersenschors.

Komeilipoor: “De kennis over de interacties tussen akoestische waarneming en motorische acties is nog verre van volledig, en dit geldt zowel op gedragsniveau als op neuraal niveau. Om meer inzicht te krijgen in de complexe audiomotorische vaardigheden die bijvoorbeeld door musici en blinden ten toon worden gespreid is verder onderzoek onontbeerlijk.”

Komeilipoor promoveert op 13 mei om 15:45 uur aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU
Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Bron: VUmc