Verscherpt toezicht Stichting Driezorg verlengd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Driezorg te Zwolle met zes maanden verlengd. De kwaliteit van zorg is er wel verbeterd, maar nog onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen.
Op 5 januari 2015 stelde de IGZ Stichting Driezorg onder verscherpt toezicht. De kwaliteit van de zorg was niet voldoende. Zo waren de cliëntendossiers niet op orde en was de medicatieveiligheid onvoldoende.

Op 16 juni 2015 bezocht de inspectie Stichting Driezorg opnieuw om te toetsen of de gewenste verbeteringen waren doorgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat er hard was gewerkt om de zorg te verbeteren.

IGZ_824x675Het bestuur voerde verbeteringen voortvarend uit, zo was de medicatieveiligheid goed verbeterd. Toch was nog veel beleid in ontwikkeling en nog niet geïmplementeerd en geborgd. Cliëntdossiers voldeden nog niet, de deskundigheid van het personeel sloot nog onvoldoende aan bij de zorgvraag van de cliënten en Driezorg had onvoldoende deskundigheid en beleid in huis voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Stichting Driezorg heeft meer tijd nodig voor het verder verbeteren van de zorg. Driezorg moet de komende tijd de inspectie blijven informeren over de resultaten. De IGZ zal de zorgaanbieder weer bezoeken om te zien of de zorg in orde is.

Meer informatie

Bron: IGZ

Recente artikelen