‘Weesgeneesmiddelen: samenwerken bij onderzoek niet bij prijsstelling’

0
498

Gezondheidseconoom Guus Schrijvers doet in een column voorstellen voor het beteugelen van de kosten van weesgeneesmiddelen. Nefarma vindt goed dat nagedacht wordt over betaalbaarheid van de zorg maar ziet niets in de oplossingen van Schrijvers.
Nefarma stelt dat het pleidooi van Schrijver voor centrale inkoop, hetzij nationaal, hetzij internationaal, echter volledig indruist tegen de uitgangspunten van de Zorgverzekeringswet die sinds 2006 in Nederland van kracht is.

guus-schrijvers-200x200Weesgeneesmiddelen
De gezondheidseconoom en emeritus hoogleraar public health wijst er in zijn column, die te vinden is via deze link, op dat Nederland maar liefst 1,2 miljoen mensen telt met een zeldzame aandoening. De laatste jaren verschijnen er volgens hem steeds meer weesgeneesmiddelen op de markt.

Deze zijn volgens hem duur omdat ze in kleine hoeveelheden gemaakt worden en patiënten ze vaak jarenlang moeten slikken. Schrijvers stelt de middelen worden ontwikkeld met privaat geld van de industrie en publiek geld van academische ziekenhuizen. Een deel van dat geld ontvangen de ziekenhuizen van de Europese Unie. Het ligt volgens Schrijvers voor de hand dat winsten op weesgeneesmiddelen voor een deel weer terugvloeien naar de Europese Unie en de lidstaten. Dat is tot nu toe niet het geval, stelt hij.

Gezamenlijk inkopen
Daarnaast koopt elk Nederlands ziekenhuis afzonderlijk deze geneesmiddelen in. Ten opzichte van de internationale geneesmiddelensector zijn zij geen partij. Inkoopmacht kan Nederland verwerven door een rijksinkoopbureau op te richten, dat de weesgeneesmiddelen inkoopt, oppert Schrijvers. Maar nog liever ziet hij samenwerking tot stand komen tussen enkele inkopende landen zonder grote farmaceutische industrie zoals België, Nederland, Portugal en Denemarken.

Gezamenlijk kunnen zij de prijzen van deze geneesmiddelen voor hun inwoners omlaag krijgen. Tot nu toe zijn landen waar grote farmaceutische industrieën gevestigd zijn, zoals Duitsland en Frankrijk, niet happig gebleken om op het niveau van de Europese Unie weesgeneesmiddelen in te kopen, meent de gezondheidseconoom.

Nefarma stelt dat het echter niet aan de overheid is, maar aan verantwoordelijke veldpartijen om afspraken te maken over geneesmiddelen. Daarbij is het zeer de vraag of de Nederlandse premiebetaler er iets mee opschiet. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en bedrijven onderhandelen nu ook al over prijzen.

Duurzame betaalbare gezondheidszorg
De werkelijke prijzen liggen vaak onder het niveau van de officiële lijstprijzen. Nefarma ziet veel meer in een gezamenlijk overleg om te bezien waar knelpunten zich voordoen en hoe die opgelost kunnen worden. Een duurzaam betaalbare gezondheidszorg is ook voor Nefarma het uitgangspunt.

Schrijvers oppert verder om meer expertisecentra voor weesaandoeningen op te richten. Die kunnen dan die dure geneesmiddelen voorschrijven nadat eerst goedkopere medicatie is uitgeprobeerd, stelt de econoom.

Personalized medicine
Ook kunnen zij het indicatiegebied beperkt houden en de effecten goed registreren. Op basis van deze gegevens kunnen dan onderzoek en innovatie plaatshebben. Zo kunnen biologicals tot stand komen die helemaal op de individuele patiënt zijn afgestemd. Dan is er sprake van echt personalized medicine ofwel medicatie-op-maat.

Door al deze maatregelen gericht op kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing gaan de totale uitgaven aan weesgeneesmiddelen minder omhoog. Ze kunnen dan vooralsnog beschikbaar blijven voor patiënten met zeldzame aandoeningen.

Samenwerking bij onderzoek
Nefarma vindt waar het onderzoek en toelating van weesgeneesmiddelen betreft, Europese samenwerking volgens Nefarma wel gewenst, omdat op die manier patiënten eerder gebruik kunnen maken van nieuwe middelen. Nefarma heeft een brochure uitgebracht over weesgeneesmiddelen die te vinden is via deze link.

Bron: Nefarma