ZonMw: Indienen aanvraag Kennisvouchers niet meer mogelijk

0
301
Het is niet meer mogelijk om een Kennisvoucher aan te vragen voor samenwerking en organisatieontwikkeling in de 1e en 0e lijnszorg. Meer dan 100 zorgaanbieders en welzijnsorganisaties hebben een aanvraag ingediend.

De belangstelling voor de Kennisvouchers is zo groot dat de inschrijving nu wordt gestaakt. Er is vanuit het hele land ingediend op alle voorbeeldprojecten. Komende week beoordeelt ZonMw of de aanvragen voldoen aan de criteria. Vervolgens worden zowel de projectleiders als de aanvragers geïnformeerd over de honoreringen.

Kennisvoucherzonmw_logo
Zorgaanbieders en welzijnsorganisaties konden bij ZonMw subsidie aanvragen in de vorm van een Kennisvoucher om de resultaten van één van de geselecteerde voorbeeldprojecten over samenwerking en organisatieontwikkeling in de 1e en 0e lijnszorg van het ZonMw-programma Op één lijn te vertalen naar hun eigen praktijksituatie. Met de Kennisvoucher kopen zij adviesuren in bij een kennisleverancier, bijvoorbeeld de projectleider van het voorbeeldproject, zodat hij/zij hen kan begeleiden bij de vertaling van de resultaten naar hun eigen praktijksituatie.

Op één lijn
Het ZonMw-programma Op één lijn heeft de ontwikkeling van stevige organisatiestructuren rond samenwerking in de zorg dicht bij huis ondersteund. In diverse praktijkprojecten is ervaring opgedaan met organisatieontwikkeling en samenwerking. Om de succesvolle resultaten van deze Op één lijn projecten over te dragen, stelde het ZonMw-programma Op één lijn implementatieondersteuning beschikbaar in de vorm van Kennisvouchers.

Bron: ZonMw