Bezoek na een allergische reactie veroorzaakt door een wespen- of bijensteek

0
1488

Bezoek na een allergische reactie veroorzaakt door een wespen- of bijensteek een gespecialiseerd behandelcentrum
De maand augustus staat met name bekend om de overlast van wespen en bijen. Wespen- en bijensteken kunnen toxische e?n allergische reacties veroorzaken en er kunnen zelfs gegeneraliseerde, soms levensbedreigende reacties optreden. Bezoek na een eerste (nood-) behandeling voor een allergische reactie op wespen- of bijengif bij voorkeur een gespecialiseerd behandelcentrum.

wespBijna 4% van de Nederlandse bevolking, 650.000 mensen, is allergisch voor een wespen- of bijensteek. Een wespen- of bijensteek is meestal behoorlijk pijnlijk maar doorgaans ongevaarlijk.

Een normale reactie op zo’n steek is een dikke pijnlijke zwelling en roodheid rond de plek van de steek. Wanneer iemand een (ernstige) allergische reactie heeft, ervaart men klachten waarbij meerdere organen zoals huid, maag, darm, longen, het centraal zenuwstelsel, hart en bloedvaten betrokken kunnen zijn. Deze reactie treedt meestal binnen een kwartier op. Over het algemeen geldt hoe sneller de reactie, hoe ernstiger het beloop. Hoe het lichaam reageert is moeilijk te voorspellen maar dit zijn de meest voorkomende verschijnselen: jeuk en zwelling over het hele lichaam, zwelling van de ogen, lippen, keel en/of tong, moeite met ademhalen, slikken en/of spreken, duizeligheid, heftige hoofdpijn, maag/darmklachten zoals misselijkheid, overgeven en/of diarree, sterke bloeddrukdaling, hartritmestoornissen, bewustzijnsverlies, shock en in uitzonderlijke gevallen hartstilstand. Veel mensen die allergisch zijn voor wespen- of bijengif zijn zo bang dat ze ‘s zomers nauwelijks naar buiten durven gaan.

In het algemeen hebben mensen, die een allergische reactie op een insectensteek hebben gehad, ongeveer 30% tot 60% kans op een gelijke of ergere reactie de volgende keer dat zij gestoken worden. De kans dat iemand een uitgestelde levensbedreigende allergische reactie krijgt, varieert en hangt af van factoren zoals leeftijd, gezondheid, hoeveelheid gif waaraan iemand is blootgesteld toen deze gestoken werd en de ernst van de eerdere reactie. Het is aangetoond dat ernstige reacties de waarschijnlijkheid verhogen op toekomstige anafylactische reacties. Mastocytosepatie?nten hebben vaker een ernstiger reactie dan niet-mastocytosepatie?nten met een insectenallergie. Dit komt waarschijnlijk door de grotere hoeveelheid mestcellen.

Dr. Hanneke Oude Elberink, allergoloog aan het Universitair Medisch Centrum te Groningen: ”Mensen die gestoken zijn door een wesp of een bij en een forse allergische reactie hebben gekregen, adviseer ik na de eerste behandeling op de Huisartsenpost of Spoedeisende Hulp, een doorverwijzing te vragen naar een gespecialiseerd behandelcentrum, zoals wij dat hier in het UMCG in Groningen hebben”.

Behandeling Anafylaxie (ernstige allergische reactie)
De eerste noodbehandeling bij een ernstige allergische reactie (anafylaxie) is de onmiddellijke toediening van adrenaline , bijvoorbeeld door het toedienen van een adrenaline auto-injector. Om te zorgen dat allergische patie?nten niet meer allergisch reageren op een insectensteek, kan immunotherapie worden toegepast in gespecialiseerde centra in Nederland. Informatie over deze gespecialiseerde behandelcentra vindt u op: http://www.bijenwespdebaas.nl/nl/behandelcentra

Voor meer informatie kunt u bellen met het Nederlands Anafylaxis Netwerk: