Complexe gynaecologische kankerzorg in Brabant wordt geconcentreerd in het Catharina Kanker Instituut

Array

Complexe zorg voor patiënten met gynaecologische kanker in Brabant wordt vanaf september geconcentreerd in het Catharina Kanker Instituut in Eindhoven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag daarvoor goedgekeurd. Het Catharina Ziekenhuis en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) waren gezamenlijk het verwijscentrum voor complexe gynaecologische kanker voor vijf andere Brabantse ziekenhuizen1. Maar door strengere kwaliteitseisen en het aanscherpen van de volumenormen is het noodzakelijk om deze zorg in één ziekenhuis te concentreren. Het Catharina Ziekenhuis wordt hiermee het regionale expertisecentrum voor gynaecologische kanker in nauwe samenwerking met de zes andere Brabantse ziekenhuizen.

Vrouwen met gynaecologische kanker kunnen in de regio voor hun behandeling altijd terecht in het eigen ziekenhuis. Wanneer een bepaalde complexe operatie onvermijdelijk is, worden zij voor de operatie verwezen naar het Catharina Ziekenhuis. De nabehandeling vindt daarna weer plaats in het eigen vertrouwde ziekenhuis. ”Wij kunnen door deze concentratie van zorg ook in de toekomst blijven voldoen aan de steeds strenger wordende volumenormen en kwaliteitseisen. Daarmee is de continuïteit van zorg voor deze specifieke patiëntengroep in de provincie Brabant gegarandeerd,” aldus gynaecoloog dr. Dorry Boll. Met het verplaatsten van de gynaecologische kanker naar het Catharina Kanker Instituut komen twee gespecialiseerde artsen en een verpleegkundige over van het ETZ.

Px187MjQwNzEyNC0yLTExMjA5MzAxODU=Gynaecologische kanker neemt toe
Er zijn zes verschillende soorten gynaecologische kanker; baarmoederhalskanker, eierstokkanker , schaamlipkanker, baarmoederkanker, eileiderkanker en vaginakanker. De komende vijf jaar zal het aantal vrouwen dat te maken krijgt met een vorm van gynaecologische kanker toenemen. Voor baarmoederkanker wordt zelfs een stijging verwacht van 40 procent. Volgens KWF Kankerbestrijding hebben in 2020 ongeveer 19 duizend vrouwen baarmoederkanker. Het aantal vrouwen met eierstokkanker neemt in die periode ook toe. Alleen het aantal vrouwen met baarmoederhalskanker neemt als gevolg van de landelijke vaccinatie af tot ongeveer 3600 patiënten.

Complexe behandelingen
Naast de gangbare behandelingen worden in het Catharina Kanker Instituut complexe behandelingen uitgevoerd die maar in enkele ziekenhuizen in Nederland plaatsvinden. Het ziekenhuis fungeert in Nederland als last resort op het gebied van onder meer endeldarmkanker, borstkanker en buikvliesuitzaaiingen bij dikke darmkanker. Daar komt nu een uitbreiding van een aantal complexe gynaecologische kankerbehandelingen bij.

Recente artikelen