Leiden krijgt Hart&Vaatcafé

Patiënten hebben grote behoefte aan informatie over hun ziekte, de mogelijke behandelingen en de keuzes die zij moeten maken. Bovendien ervaren patiënten contact met lotgenoten als zeer positief en leerzaam. Samen met de Hart&Vaatgroep Zuid-Holland haakt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op deze behoefte in door het organiseren van een Hart&Vaatcafé in de regio. Het eerste Hart&Vaatcafe vindt plaats op woensdagmiddag 28 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in CORPUS.

Wat is het Hart&Vaatcafé?
Het Hart&Vaatcafé is een ontmoetingsplaats voor hart- en vaatpatiënten, partners, familie, mantelzorgers, zorgverleners en andere belangstellenden. Zij kunnen er ervaringen uitwisselen, tips opdoen, vragen stellen en hun zorgen bespreken. Bij ieder Hart&Vaatcafé staat een thema centraal. Een of meer sprekers geven hierover een presentatie en een ervaringsdeskundige deelt zijn verhaal. Uiteraard is er ruim gelegenheid ervaringen te delen met andere aanwezigen en de informatiestands te bezoeken. Na de pauze worden vragen van de bezoekers aan het panel gesteld. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, interactief en gratis.

Patiënt en dokter
Prof. dr. Martin Jan Schalij, cardioloog en hoofd van de afdeling Hartziekten van het LUMC, zal vertellen over het verschijnsel van pijn op de borst en uitleggen welke behandelmethodes er momenteel zijn. Hij zal onder andere ingaan op stamceltherapie: de behandeling van pijn op de borst met eigen stamcellen. Patiënten waarbij ingrepen als een dotterbehandeling, stentplaatsing of bypassoperatie geen baat meer hebben, kunnen in aanmerking komen voor stamcelbehandeling.

Aanwezig is ook Denis Janssen, hartpatiënt, die deze behandeling al driemaal heeft ondergaan. Hij vertelt over zijn ervaringen en ‘het hoe en wat’ van de stamcelbehandeling.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.hartenvaatgroep.nl/hartenvaatcafe.

Bron: LUMC

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen