Medicatiekamer 2.0 in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Op 12 oktober 2015 werd de vernieuwde medicatiekamer op de afdeling Chirurgie feestelijk geopend. Dit is één van de 26 medicatiekamers die verbouwd wordt voor het project: ‘Medicatiekamer 2.0’. Jeroen Derijks, gevestigd apotheker tijdens de opening: ‘De kamer is zo ingericht dat je automatisch veiliger gaat werken en dat is waar het ons in eerste instantie om te doen was: de medicatieveiligheid voor onze patiënten verbeteren.’ Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is in september 2013 gestart met het vernieuwen van alle medicatiekamers op de klinische afdelingen. Naar verwachting wordt het project eind 2016 afgerond.
Bij het ontwerp van de nieuwe kamers zijn de wensen van verpleegkundigen en de richtlijnen van JCI, Arbo, Hygiëne en de Geneesmiddelenwet verwerkt. De medicatiekamers dragen hiermee bij aan de veiligheidscultuur van het ziekenhuis voor zowel medewerkers als patiënten. De medicatiekamers zorgen voor minder verspilling en een hogere gebruiksvriendelijkheid voor de medewerkers.

De verbouwing
Momenteel zijn er twaalf medicatiekamers vernieuwd. In totaal worden er 26 medicatiekamers verbouwd. Het gaat om dertien standaard kamers en dertien maatwerk medicatiekamers. De standaardkamers hebben een vaste indeling en zijn uniform ingericht. De maatwerk medicatiekamers hebben ieder een andere inrichting en verschillen van elkaar in oppervlakte.

Er zijn zes medicatiekamers die niet worden verbouwd. Aan deze kamers worden enkel kleine aanpassingen  gedaan. De reden hiervoor is dat de kamers al goed ingericht zijn, of dat ze alleen gebruikt worden voor opslag van medicijnen.

Audit
In juni 2012 vond er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een externe audit plaats met betrekking tot de landelijke Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) thema’s. Hieruit kwamen een aantal verbeterpunten naar voren voor de medicatiekamers. Naar aanleiding hiervan is het project gestart om alle medicatiekamers te verbouwen. Medewerkers uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis konden meedenken over het ontwerp van de kamers.

JCI-accreditatie
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kiest ervoor om het integrale kwaliteitssysteem te laten accrediteren door de Joint Commission International (JCI). JCI toetst aan een patiëntgericht normenkader, waarbinnen kwaliteit en patiëntveiligheid centraal staan. De medicatiekamers voldoen aan de richtlijnen van JCI.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio  ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.

 

Recente artikelen